filatür

fil(o)+

Fr/İng philo+ [bileşik adlarda] seven, sevgi EYun phílos φίλος z [dev.] 1. sevilen, sevgili, 2. seven ≈ EYun philéō φιλέω zsevmek

filament

İng filament ince çekilmiş tel, elyaf OLat filamentum a.a. Lat filum iplik +ment° << HAvr *gʷʰiH-(s-)lo- (*gʷʰī-(s-)lo-) HAvr *gʷʰiH- (*gʷʰī-) a.a.

filantropi

Fr philantropie insan sevgisi, yardımseverlik § EYun phílos φίλος zseven EYun ánthrōpos άνθρωπος zinsan

filarmoni

Fr philharmonie müzikseverlik (derneği) İng philharmony a.a. (İlk kullanım: 1813 London Philharmonic Society.)

filateli

Fr philatélie pul koleksiyonculuğu (İlk kullanım: 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu.) § EYun phílos φίλος zseven EYun átelos άτελος zvergisiz, harçtan muaf (EYun a(n)+ têlos τῆλος zharç, vergi << HAvr *tél-os ) HAvr *telh²- kaldırmak, tartmak )

filatür

"ipek kozasını iplik haline getirme" [ Cumhuriyet - gazete, 1942]
Yaş kozanın azamî fiyatı Bursa'da ve filatür fabrikaları olan yerlerde 175 kuruş

Fr filature ipliklenme, iplik haline getirme OLat filare iplik yapmak +(t)ura Lat fila iplik, tel

 filament


01.10.2017
filbahri

<< TTü fūl-i bahār ilkbaharda çiçeklenen, yasemin gibi kokusu olan bitki, philadelphus

file

Fr filée [pp. fem.] her çeşit ağ, ağ şeklinde örme torba << OLat filata Lat filare ipliklemek, iplik eğirmek, iplikle dokumak +()t°

fileminyon

Fr filet mignon bonfilenin dar ucu, buradan kesilmiş et dilimi § Fr filet bonfile, fileto Fr mignon küçük

fileto

İt filetto [küç.] örgü, urgan, kasaplık hayvanın sırtında bulunan urgan şeklinde kas İt filo tel, iplik, lif

filhakika

Ar fī'l-ḥaḳīḳa(t) فى الحقيقة zhakikatte