filantropi

fikstür

İng fixture 1. sabit ve değişmez şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi İng fix sabitlemek, kararlaştırmak +(t)ura Fr fixe sabit

fiktif

Fr fictif İng fictive itibari, sanal, suni Lat fingere, fig- biçimlendirmek +(t)iv°

fil

Ar fīl فيل z [#fyl] fil OFa/Aram pīl פיל za.a. ≈ Akad pīlu/pīru a.a. Sans pīlu पीलु zfildişi

fil(o)+

Fr/İng philo+ [bileşik adlarda] seven, sevgi EYun phílos φίλος z [dev.] 1. sevilen, sevgili, 2. seven ≈ EYun philéō φιλέω zsevmek

filament

İng filament ince çekilmiş tel, elyaf OLat filamentum a.a. Lat filum iplik +ment° << HAvr *gʷʰiH-(s-)lo- (*gʷʰī-(s-)lo-) HAvr *gʷʰiH- (*gʷʰī-) a.a.

filantropi

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
Elsine-i ecnebiyede 'fil' lafzı muhabbet manasındadır, filantrop muhibb-i insaniyet, insaniyete aşık demektir. [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Ağaoğlu Ahmet Bey demokrasi aşıklığını ... kötü bir filantropi perdesi arkasına saklanarak yapıyor.

Fr philantropie insan sevgisi, yardımseverlik § EYun phílos φίλος zseven EYun ánthrōpos άνθρωπος zinsan

Benzer sözcükler: filantrop, filantropik


07.07.2015
filarmoni

Fr philharmonie müzikseverlik (derneği) İng philharmony a.a. (İlk kullanım: 1813 London Philharmonic Society.)

filateli

Fr philatélie pul koleksiyonculuğu (İlk kullanım: 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu.) § EYun phílos φίλος zseven EYun átelos άτελος zvergisiz, harçtan muaf (EYun a(n)+ têlos τῆλος zharç, vergi << HAvr *tél-os ) HAvr *telh²- kaldırmak, tartmak )

filatür

Fr filature ipliklenme, iplik haline getirme OLat filare iplik yapmak +(t)ura Lat fila iplik, tel

filbahri

<< TTü fūl-i bahār ilkbaharda çiçeklenen, yasemin gibi kokusu olan bitki, philadelphus

file

Fr filée [pp. fem.] her çeşit ağ, ağ şeklinde örme torba << OLat filata Lat filare ipliklemek, iplik eğirmek, iplikle dokumak +()t°