fikstür

fiğ

Yeni Yunanca vikíon βικίον z "baklagillerden bir bitki, vicia sativa" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Tietze Gr 43.) Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aphákē αφάκη z sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

fihrist

Arapça ve Farsça fihris veya fihrist فهرست z "katalog, liste, kitabın muhteva listesi" sözcüğünden alıntıdır.

fiil

Arapça fˁl kökünden gelen fiˁl فِعْل z "edim, eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

fikir

Arapça fkr kökünden gelen fikr فِكْر z "düşünce" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü, akıl yürüttü" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

fiks

Fransızca fixe "bir yere veya şeye iliştirilmiş, sabit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fixus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince figere, fix- "iliştirmek, tutturmak, sabitlemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dʰiHgʷ- (*dʰīgʷ-) biçiminden evrilmiştir.

fikstür
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
fikstür: Muayyen bir müsabaka grubunun programı.

Köken

İngilizce fixture "1. sabit ve değişmez şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fix "sabitlemek, kararlaştırmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca fixe "sabit" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için fiks maddesine bakınız.


15.08.2014
fiktif

Fransızca fictif veya İngilizce fictive "itibari, sanal, suni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fingere, fig- "biçimlendirmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

fil

Arapça fyl kökünden gelen fīl فيل z "fil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pīl פיל z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen pīlu veya pīru sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sanskritçe pīlu पीलु z "fildişi" sözcüğünden alıntıdır.

fil(o)+

Fransızca ve İngilizce philo+ "[bileşik adlarda] seven, sevgi" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phílos φίλος z "1. sevilen, sevgili, 2. seven" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" fiili ile eş kökenlidir.

filament

İngilizce filament "ince çekilmiş tel, elyaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince aynı anlama gelen filamentum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince filum "iplik" sözcüğünden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷʰiH-(s-)lo- (*gʷʰī-(s-)lo-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷʰiH- (*gʷʰī-) kökünden türetilmiştir.

filantropi

Fransızca philantropie "insan sevgisi, yardımseverlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" ve Eski Yunanca ánthrōpos άνθρωπος z "insan" sözcüklerinin bileşiğidir.