fiks

figüratif

Fr figuratif figür içeren, figürlü Fr figurer şekil vermek +(t)iv°

fiğ

Yun vikíon βικίον zbaklagillerden bir bitki, vicia sativa (Kaynak: Tietze Gr 43.)≈? EYun aphákē αφάκη za.a. +ion

fihrist

Ar/Fa fihris/fihrist فهرست zkatalog, liste, kitabın muhteva listesi

fiil

Ar fiˁl فِعْل z [#fˁl fiˁl msd.] edim, eylem Ar faˁala فَعَلَ zetti, eyledi

fikir

Ar fikr فِكْر z [#fkr fiˁl ] düşünce Ar fakara فَكَرَ zdüşündü, akıl yürüttü

fiks

"belirlenmiş (süre, fiyat)" [ Sait Faik Abasıyanık, 1952]
tam bir saat fiks bir tur

Fr fixe bir yere veya şeye iliştirilmiş, sabit Lat fixus [pp.] a.a. Lat figere, fix- iliştirmek, tutturmak, sabitlemek << HAvr *dʰiHgʷ- (*dʰīgʷ-) a.a.

Benzer sözcükler: fiks menü, fiksaj, fiksatör, fikse, fikslemek

Bu maddeye gönderenler: afişe (afiş), barfiks, fibula, fikstür, fiş, idefiks


09.12.2015
fikstür

İng fixture 1. sabit ve değişmez şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi İng fix sabitlemek, kararlaştırmak +(t)ura Fr fixe sabit

fiktif

Fr fictif İng fictive itibari, sanal, suni Lat fingere, fig- biçimlendirmek +(t)iv°

fil

Ar fīl فيل z [#fyl] fil OFa/Aram pīl פיל za.a. ≈ Akad pīlu/pīru a.a. Sans pīlu पीलु zfildişi

fil(o)+

Fr/İng philo+ [bileşik adlarda] seven, sevgi EYun phílos φίλος z [dev.] 1. sevilen, sevgili, 2. seven ≈ EYun philéō φιλέω zsevmek

filament

İng filament ince çekilmiş tel, elyaf OLat filamentum a.a. Lat filum iplik +ment° << HAvr *gʷʰiH-(s-)lo- (*gʷʰī-(s-)lo-) HAvr *gʷʰiH- (*gʷʰī-) a.a.