figân

fidayda

ünlemdir.

fide

Yeni Yunanca fitiá φυτιά z "bitkiler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca fitón "bitki, özellikle yeni tohumdan çıkan taze bitki" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phytòn φυτόν z sözcüğünden evrilmiştir.

fidye

Arapça fdy kökünden gelen fidya(t) فدية z "bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık" sözcüğünden alıntıdır.

fiesta

İspanyolca fiesta "bayram" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen festa sözcüğünden evrilmiştir.

fifti fifti

İngilizce fifty fifty "yüzde elli elli, yarı yarıya" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Eski İngilizce fīftig "elli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fimf "beş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe biçiminden evrilmiştir.

figân
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
çıkdı her kuş yüreginden yüz figān

Köken

Farsça figān veya afgān فگان/أفگان z "(kuş) ötme, çağırma, feryat" sözcüğünden alıntıdır.


04.05.2015
figür

Fransızca figure "şekil, özellikle insan gövdesinin şekli, güzel sanatlarda insan tasviri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince figura "şekil, biçim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince figere, fig- "biçimlendirmek, elle şekil vermek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰiHgʷ- (*dʰīgʷ-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰei̯gʷ- "(hamur veya kerpiç) yoğurmak" kökünden türetilmiştir.

figüran

Fransızca figurant "«boy gösteren», tiyatroda veya filmde sözsüz rol alan oyuncu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca figurer "şekil vermek, boy göstermek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

figüratif

Fransızca figuratif "figür içeren, figürlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca figurer "şekil vermek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

fiğ

Yeni Yunanca vikíon βικίον z "baklagillerden bir bitki, vicia sativa" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Tietze Gr 43.) Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aphákē αφάκη z sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

fihrist

Arapça ve Farsça fihris veya fihrist فهرست z "katalog, liste, kitabın muhteva listesi" sözcüğünden alıntıdır.