fidan

fi

Arapça فى z "-de, içinde (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

fi tarihi

Arapça fī taˀrīχi fulān فى تأريخِ z "«filan tarihinde» anlamında kalıp ifade" deyiminden türetilmiştir.

fiber

İngilizce fiber veya fibre "lif, elyaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen fibre sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fibra "bitki kökünün ince lifleri, her çeşit damar veya sinir" sözcüğünden alıntıdır.

fiberglas

Fiberglas "cam elyafının tescilli adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1937 Owens-Corning Corp., Amer. cam üreticisi.) Bu sözcük İngilizce fiber "lif, elyaf" ve İngilizce glass "cam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca glace "1. buz, 2. cam" sözcüğünden alıntıdır. )

fibula

Latince fibula "1. toka, çengelli iğne, 2. alt bacağın arka kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince figere, fix- "iliştirmek" fiili ile eş kökenlidir.

fidan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bitki" [ Amrdovlat Amasyatsi, Ankidats Anbed, 1481 yılından önce]
fidon, fiton [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fidān: Planta novella [körpe bitki], surculus [bitki aşısı], ramus [dal, filiz].

Köken

Yeni Yunanca fitón φυτόν z "bitki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "biten şey, bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "doğmak, bitmek, büyümek, şişmek, kabarmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "olmak, oluşmak, yetişmek" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için fizi(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

fidan boylu, fidanlık

Bu maddeye gönderenler

fide, fitoloji


21.04.2020
fidayda

ünlemdir.

fide

Yeni Yunanca fitiá φυτιά z "bitkiler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca fitón "bitki, özellikle yeni tohumdan çıkan taze bitki" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phytòn φυτόν z sözcüğünden evrilmiştir.

fidye

Arapça fdy kökünden gelen fidya(t) فدية z "bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık" sözcüğünden alıntıdır.

fiesta

İspanyolca fiesta "bayram" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen festa sözcüğünden evrilmiştir.

fifti fifti

İngilizce fifty fifty "yüzde elli elli, yarı yarıya" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim Eski İngilizce fīftig "elli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *fimf "beş" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pénkʷe biçiminden evrilmiştir.