fibula

fıydır|mak

fır veya fıy "uçma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

fi

Arapça فى z "-de, içinde (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

fi tarihi

Arapça fī taˀrīχi fulān فى تأريخِ z "«filan tarihinde» anlamında kalıp ifade" deyiminden türetilmiştir.

fiber

İngilizce fiber veya fibre "lif, elyaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen fibre sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fibra "bitki kökünün ince lifleri, her çeşit damar veya sinir" sözcüğünden alıntıdır.

fiberglas

Fiberglas "cam elyafının tescilli adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1937 Owens-Corning Corp., Amer. cam üreticisi.) Bu sözcük İngilizce fiber "lif, elyaf" ve İngilizce glass "cam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca glace "1. buz, 2. cam" sözcüğünden alıntıdır. )

fibula
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"toka" [ Cumhuriyet - gazete, 1948]
kemikten mamul kırık bir Fibula, demirden yapılmış küçücük bir kenet parçası (...)

Köken

Latince fibula "1. toka, çengelli iğne, 2. alt bacağın arka kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince figere, fix- "iliştirmek" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için fiks maddesine bakınız.


09.01.2015
fidan

Yeni Yunanca fitón φυτόν z "bitki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "biten şey, bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "doğmak, bitmek, büyümek, şişmek, kabarmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "olmak, oluşmak, yetişmek" biçiminden evrilmiştir.

fidayda

ünlemdir.

fide

Yeni Yunanca fitiá φυτιά z "bitkiler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca fitón "bitki, özellikle yeni tohumdan çıkan taze bitki" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phytòn φυτόν z sözcüğünden evrilmiştir.

fidye

Arapça fdy kökünden gelen fidya(t) فدية z "bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık" sözcüğünden alıntıdır.

fiesta

İspanyolca fiesta "bayram" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen festa sözcüğünden evrilmiştir.