fi

fışkır|mak

fış "su püskürme veya köpürme sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

fıtık

Arapça ftḳ kökünden gelen fitḳ فتق z "yırtık, sökük, yarılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḳa فتق z "dikiş söküldü, yarıldı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

fıtrat

Arapça fṭr kökünden gelen fiṭra(t) فطرة z "1. yaradılış, karakter, doğa, 2. oruç açma, iftar etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭara فطر z "1. yardı, 2. yarattı, doğurdu, 3. oruç açtı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice pāṭar פטר z "açma, yarma, çözme, serbest kılma" fiili ile eş kökenlidir.

fıttır|mak

fırt ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

fıydır|mak

fır veya fıy "uçma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

fi
Köken

Arapça فى z "-de, içinde (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

fihi mafih, filhal, filvaki

Bu maddeye gönderenler

fenafillah, fi tarihi, filhakika, mafiş


01.01.2011 den önce
fi tarihi

Arapça fī taˀrīχi fulān فى تأريخِ z "«filan tarihinde» anlamında kalıp ifade" deyiminden türetilmiştir.

fiber

İngilizce fiber veya fibre "lif, elyaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen fibre sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fibra "bitki kökünün ince lifleri, her çeşit damar veya sinir" sözcüğünden alıntıdır.

fiberglas

Fiberglas "cam elyafının tescilli adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1937 Owens-Corning Corp., Amer. cam üreticisi.) Bu sözcük İngilizce fiber "lif, elyaf" ve İngilizce glass "cam" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca glace "1. buz, 2. cam" sözcüğünden alıntıdır. )

fibula

Latince fibula "1. toka, çengelli iğne, 2. alt bacağın arka kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince figere, fix- "iliştirmek" fiili ile eş kökenlidir.

fidan

Yunanca fitón φυτόν z "bitki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phytón φυτόν z "biten şey, bitki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "doğmak, bitmek, büyümek, şişmek, kabarmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "olmak, oluşmak, yetişmek" biçiminden evrilmiştir.