fişek

fistan

Ar fustān فستان z [#fst] bir tür kalın pamuklu kumaş Aram piştān פִּשְׁתָן zketen (Kaynak: Jastrow sf. 1249.)≈ İbr peşet פשת za.a. ≈ Akad piştu a.a.

fisto

Fr feston kenar süsü, özellikle çiçeklerden yapılan yarım-daire şeklinde çelenk İt festone bayramlık (süs, giysi) İt festa bayram, festival +on

fistül

Fr fistule tıpta akıntılı kanal Lat fistula boru, tüp

fisür

Fr/İng fissure yarılma, yarık Lat fissura a.a. Lat findere yarmak, dilmek +(t)ura << HAvr *bʰinéd- HAvr *bʰei̯d- yarmak, ısırmak

fiş

Fr fiche [dev.] 1. etiket, pusula, 2. elektrik fişi Fr ficher saplamak, sabitlemek Lat figere, fix- tutturmak, sabitlemek

fişek

"havai fişek" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
yemīn u şimālinden [sağ ve soldan] gūnā gūn fişekler atılır "... tüfek mermisi" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
tüfenglere seyisχāneler üzre fişeng bağlayarak (...) sıbyānlar ve tāze civānlar alup hevāyī fişeklik ve deli fişeklik iderler

Fa fişān فشان zsaçma, saçan Fa fişāndan/afşāndan فشاندن/أفشاندن zsaçmak, serpmek ≈ Ave fşāna- a.a.

Not: Farsça fiilden Türkçede üretilmiş bir kelime olsa gerekir. Fa fişang (a.a.) Steingass'a göre Türkçeden alıntıdır. • +ek/+eng takısı açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: delifişek, fişeklemek, fişeklik, havai fişek


05.09.2017
fiştek

?

fit1

İng fit 1. uyum, uyma (isim), 2. uygun, bedenen zinde (sıfat)

fit2

İng feet [çoğ.] bir uzunluk birimi, kadem İng foot 1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi << Ger *fōt- ayak << HAvr *pṓds HAvr *ped- a.a.

fitil

Ar fatīl/fatīla(t) فتيل z [#ftl faˁīl sf.] burma ip, kandil fitili ≈ Aram pāthīl, pəthīlā פתיל za.a. ≈ Akad patālu burmak, ip örmek

fiting

İng fittings boru tesisatı ara birimleri İng fit uymak, uydurmak +ing