fevk

fettan

Arapça ftn kökünden gelen fattān فتّان z "fitne eden, sınayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana "yaktı, fitne etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fetüs

Yeni Latince fetus "cenin" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince fetus "yavrulama, yavru" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" biçiminden evrilmiştir.

fetva

Arapça ftw kökünden gelen fatwā فتوَى z "hukuki görüş" sözcüğünden alıntıdır.

fevç

Arapça fwc kökünden gelen fawc فَوْج z "insan kalabalığı, güruh" sözcüğünden alıntıdır.

feveran

Arapça fwr kökünden gelen fawarān فوران z "kaynama, efervesans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāra فار z "kaynadı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

fevk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
sağ u sol u fevḳ u taχt u pīş ü pes [sağ-sol, üst-alt ve ön-arka]

Köken

Arapça fwḳ kökünden gelen fawḳ فَوْق z "üstün olma, üst" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḳa فَاَق z "aştı, üstün geldi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

fevkalbeşer, fevkinde

Bu maddeye gönderenler

faik, fevkalade, fevkani, mafevk


22.04.2015
fevkalade

Arapça fawḳa'l-ˁāda(t) فوقالعادة z "olağan üstü, alışılmışın üstü" sözcüğünden alıntıdır.

fevkani

Arapça fawḳ فوق z "üst" sözcüğünden türetilmiştir.

fevri

Arapça fwr kökünden gelen fawr فور z "kaynama, feveran, acele" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fāra فار z "kaynadı, feveran etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fevt

Arapça fwt kökünden gelen fawt فوت z "geçip gitme, kaçma, (mecazen) ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāta فات z "geçip gitti, kayboldu, kaçtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

feyiz

Arapça fyḍ kökünden gelen fayḍ فيض z "1. (su) taşıp çıkma, saçılma, yayılma, 2. bolluk, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فَاضَ z "(su) taştı, yayıldı, saçıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.