fevç

fetret

Arapça ftr kökünden gelen fatra(t) فترة z "1. gevşeme, çözülme, 2. iki peygamber arasında geçen süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

fettah

Arapça ftḥ kökünden gelen fattāḥ فَتَّاح z "açıcı, kurtarıcı, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فَتَحَ z "açtı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fettan

Arapça ftn kökünden gelen fattān فتّان z "fitne eden, sınayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana "yaktı, fitne etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fetüs

Yeni Latince fetus "cenin" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince fetus "yavrulama, yavru" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" biçiminden evrilmiştir.

fetva

Arapça ftw kökünden gelen fatwā فتوَى z "hukuki görüş" sözcüğünden alıntıdır.

fevç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
semāvāt-i ūlāde mevc mevc ve fevc fevc ṭurup [dalga dalga, güruh güruh durup]

Köken

Arapça fwc kökünden gelen fawc فَوْج z "insan kalabalığı, güruh" sözcüğünden alıntıdır.


28.07.2015
feveran

Arapça fwr kökünden gelen fawarān فوران z "kaynama, efervesans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāra فار z "kaynadı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

fevk

Arapça fwḳ kökünden gelen fawḳ فَوْق z "üstün olma, üst" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḳa فَاَق z "aştı, üstün geldi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fevkalade

Arapça fawḳa'l-ˁāda(t) فوقالعادة z "olağan üstü, alışılmışın üstü" sözcüğünden alıntıdır.

fevkani

Arapça fawḳ فوق z "üst" sözcüğünden türetilmiştir.

fevri

Arapça fwr kökünden gelen fawr فور z "kaynama, feveran, acele" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fāra فار z "kaynadı, feveran etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.