feta

feta

[ Cumhuriyet - gazete, 1995]
Biz öncelikli olarak feta cinsi peynir üretmek ve bu ürünü...

Yun féta φέτα zbeyaz peynir İt fetta dilim <? Lat findere, *fict- yarmak, dilmek

Not: Türkiye'ye ilk kez 1984'te Danimarka'dan ithal edildi. • "Fütüvvet ehli" anlamında ayrı kelimedir.


22.09.2017
fütüvvet

Ar futuwwa(t) فتوّة z [#ftw fuˁūla(t) msd.] 1. gençlik, delikanlılık, civanmertlik, 2. İslam ülkelerinde 12. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı Ar fatāˀ فتاء zgenç, delikanlı