festival

fes

Fes "Fas kenti ve ülkesi" özel adından türetilmiştir.

fesat

Arapça fsd kökünden gelen fasād فساد z "bozulma, işlevini yitirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasada فَسَدَ z "bozuldu, kötüleşti" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

fesih

Arapça fsχ kökünden gelen fasχ فَسْخ z "1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken bozma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "sakatladı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice pisēḥ פִסֵח z "sakat, topal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen pissū sözcüğü ile eş kökenlidir. )

fesleğen

Yeni Yunanca vasilikón βασιλικόν z "«kral otu», şifalı bir bitki, ocimum basilicum" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca vasilikós βασιλικός z "krala ait, kralî" sözcüğünün nötrüdür. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

festekiz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

festival
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı günün (...) kutlamak için bir müziksel festival anıklanmıştır.

Köken

Fransızca festival "bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dies festivalis "bayram günü" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince festivus "bayramlık" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince festa "yortu, bayram" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince fēsia "bir tanrıya adanan gün, yortu" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh1s- (*dhēs-) "tanrı" biçiminden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

fiesta, fisto, fuar


01.10.2017
fesuphanallah

Arapça fa subhānallah ف سبهان الله z "yüce Allah adına" deyiminden alıntıdır.

feta

Yeni Yunanca féta φέτα z "beyaz peynir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca fetta "dilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan findere, *fict- "yarmak, dilmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

fetbaz

Türkiye Türkçesi fendbaz "hilebaz, numaracı" sözcüğünden evrilmiştir.

fetha

Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥa(t) فتحة z "1. açılım, açılma, 2. Arap yazısında a sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فتح z "açtı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice patāḥ פַתָח z "Arami yazısında uzun a sesini belirten nokta" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

fetih

Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥ فَتْح z "açma, (mec.) başarma, bir yeri İslam egemenliğine açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فَتَحَ z "açtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.