festekiz

falan

Ar fulān فلان zadı zikredilmeyen kişi için kullanılan sözcük İbr/Aram pəlān פלן za.a.

festekiz

"'falan filan' deyimine eklenen anlamsız söz" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
falan festekiz: falan fıstık gibi.

?


19.11.2014