ferik

ferik

"bölük, güruh, takım" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ferīk: Agmen, turba hominum. Truppa, squadra. YO: "... tümen komutanı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
rerīk: Fırka sālārı.

Ar farīḳ فريق z [#frḳ faˁīl sf.] askeri birlik, müfreze, bölük Ar faraḳa فَرَقَ zayırdı

 fark


05.08.2014
firik

Ar farīk فريك z [#frk faˁīl sf.] 1. kavrulmuş taze buğday tanesi, 2. kuş veya tavuk palazı Ar faraka فرك zufaladı ≈ Aram phārak פרכ z [#prk] yarmak, tahılı ovarak kepeğini ayırma