feribot

feraset

Arapça frs kökünden gelen firāsa(t) فِراسة z "(görüş veya kavrayışta) uyanık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pəraş פְּרַשׁ z "ayırt etmek, aymak, kavramak" fiili ile eş kökenlidir.

ferç

Arapça frc kökünden gelen farc فرج z "1. açıklık, apış, 2. özellikle dişilik organı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraca فرج z "yardı, ayırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen faraḳa sözcüğü ile eş kökenlidir.

ferda

Farsça fardā فردا z "1. gün doğumu, şafak, 2. yarın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen fratāg sözcüğünden evrilmiştir.

ferforje

Fransızca fer forgé "dövme demir" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fer "demir" (NOT: Bu sözcük Latince ferrum "demir" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca forger "demiri döverek şekil vermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

feri

Arapça farˁī فرعى z "ikincil, derivatif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frˁ kökünden gelen farˁ فرع z "dallanma, dal" sözcüğünün nisbet halidir.

feribot
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
Na orada iskelede bir feribot var... söylediler bana ki Kabataş'a gider..

Köken

İngilizce ferryboat "yolcu ve araç taşıyan tekne" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce ferry "iletmek, taşımak" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fārjan fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *por-éi̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "geçmek" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce boat "gemi" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için port+, bot2 maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Aynı Germanik kökten Almanca fahren "gitmek, bir taşıtla geçmek", Fähre "gemi"; İngilizce fare "geçmek, gitmek, geçiş".

Bu maddeye gönderenler

fertik


14.03.2018
ferik

Arapça frḳ kökünden gelen farīḳ فريق z "askeri birlik, müfreze, bölük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinden alıntıdır.

ferisi

Fransızca pharisée veya İngilizce pharisee "sofu ve kuralcı kimse, özellikle İsa zamanında sofu Yahudi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pharisaeus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pharisaíos sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice pərūşīm פְּרוּשִׁים z "«seçkinler», a.a." sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice pārūş פָּרוּשׁ z "seçkin" sözcüğünün çoğuludur. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #prş פ‎ר‎‎ש z "1. yaymak, açmak, 2. seçmek, ayırmak" kökünden türetilmiştir.

feriştah

Farsça firişte فرشته z "elçi, melek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen frēştag veya hrēştag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde fraēşta- "elçi" sözcüğünden alıntıdır.

ferman

Farsça farmān فرمان z "buyruk, hüküm, hükümdar iradesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen framān sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça fra-mānā- "buyruk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde fra-mainya- "egemenlik, iktidar, irade" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde mainyu- "düşünce, akıl" sözcüğünden fra+ önekiyle türetilmiştir.

fermante

Fransızca fermenter "mayalanmak, mayalandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince fermentum "maya" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince fervere "kaynamak, mayalanmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰrewh₁- (*bʰrew-) "kaynamak, pişmek" biçiminden evrilmiştir.