feriştah

ferforje

Fr fer forgé [pp.] dövme demir § Fr fer demir (<< Lat ferrum demir ) Fr forger demiri döverek şekil vermek

feri

Ar farˁī فرعى z [nsb.] ikincil, derivatif Ar farˁ فرع z [#frˁ faˁl msd.] dallanma, dal

feribot

İng ferryboat yolcu ve araç taşıyan tekne § İng ferry iletmek, taşımak (Ger *fārjan a.a. << HAvr *por-éi̯e- a.a. HAvr *per-¹ geçmek ) İng boat gemi

ferik

Ar farīḳ فريق z [#frḳ faˁīl sf.] askeri birlik, müfreze, bölük Ar faraḳa فَرَقَ zayırdı

ferisi

Fr pharisée İng pharisee sofu ve kuralcı kimse, özellikle İsa zamanında sofu Yahudi Lat pharisaeus a.a. EYun pharisaíos a.a. İbr pərūşīm פְּרוּשִׁים z [çoğ.] «seçkinler», a.a. İbr pārūş פָּרוּשׁ zseçkin İbr/Aram #prş פ‎ר‎‎ש z1. yaymak, açmak, 2. seçmek, ayırmak

feriştah

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
béş teŋrii yarukın kuvratıġlıı firişteler [beş tanrı ışığını toplayan elçiler/melekler] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
färişte bitir ḳul negü ḳılmışın [melek yazar kulun neler kıldığını] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
missus [elçi] - Fa: frista - Tr: elǵi [elci] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
firişte فرشته: Melek. "(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
feriştah: En yüksek, en büyük, en kudretli, elebaşı (...) feriştahı gelse bence metelik etmez.

Fa firişte فرشته zelçi, melek << OFa frēştag/hrēştag a.a. Ave fraēşta- elçi

 per+

Not: Türkçede İslamöncesi dönemde, Ortadoğu kökenli olan Mani dini çerçevesinde yaygın kullanım bulmuş bir kavramdır. İslami dönemde de aynı sıklıkla kullanılır. • Erm hreşdag հրեշտակ "melek" Orta Farsçadan alınmıştır. • İbr malak ve EYun ángelos "elçi, tanrı elçisi" kavramları MÖ 6. yy'dan itibaren İran kültüründen aktarılmıştır.

Benzer sözcükler: ferişte


14.11.2019
ferman

Fa farmān فرمان zbuyruk, hüküm, hükümdar iradesi << OFa framān a.a. << EFa fra-mānā- buyruk ≈ Ave fra-mainya- egemenlik, iktidar, irade Ave fra+ mainyu- düşünce, akıl

fermante

Fr fermenter [den.] mayalanmak, mayalandırmak Lat fermentum maya Lat fervere kaynamak, mayalanmak +ment° << HAvr *bʰrewh₁- (*bʰrew-) kaynamak, pişmek

fermene

İt paramano yen, giysi yenine yapılan büzgülü işleme § İt para+ koruyan İt mano el

fermiyum

YLat fermium bir element (İlk kullanım: 1955 A. Ghiorso, Amer. fizikçi.) öz Enrico Fermi İtalyan fizikçi (1901-1954) +ium

fermuar

Fr fermoir éclair «yıldırım kapatıcı», fermuar [esk.] Fr fermoir kapatıcı, her türlü kilitleme mekanizması << OLat firmarium Lat firmare [den.] pekiştirmek, sağlamak, [halk dilinde] kapatmak +ari° Lat firmus sağlam, pek, emin << HAvr *dʰer-mo-s sağlam, sıkı HAvr *dʰer-2 sıkı tutmak