ferah

feodal

Fr féodal vassalaj ilişkisine dayalı siyasi veya hukuki düzen OLat feudum/feodum Ortaçağ hukukunda belli yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimi +al° Ger

fer

Fa farr فرّ znur, ışık, parıltı, ihtişam, özellikle hükümdarlara özgü parıltı << OFa farn a.a. (≈ Ave hvarənah- a.a. Ave hvarə- güneş ) << HAvr *sóh₂wl̥ (*sṓwl̥) güneş

ferace

Ar farūc/furūca(t) فروج z [#frc] kaftan, tünik ~? Aram parəgod פַרְגּוֹד z1. örtü, perde, 2. a.a. ≈ OYun paragōdēs παραγώδης za.a.

feragat

Ar farāġa(t) فراغة z [#frġ faˁāla(t) msd.] (mülkü veya makamı) terketme Ar faraġa فَرَغَ zboşalttı, terk etti

ferağ

Ar farāġ فَراغ z [#frġ faˁāl msd.] 1. boşaltma, boş olma, serbest olma, 2. boşluk, vakum Ar faraġa فَرَغَ zboşalttı, tüketti, feragat etti

ferah

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
balā kelse ṣabr it faraḥḳa küḏüp [bela gelse sabr et, ferahı bekle] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ferah: Sevinç, şadumanlık, inşirah, gönül açıklığı ('ferāχ' lugat-ı farisisiyle iltibas ettirmemeli.)

Ar faraḥ فرح‎ z [#frḥ faˁal msd.] gönül açıklığı, rahatlık, huzur OFa *frāh a.a. ≈ Ave frātha- açık, geniş (≈ Sans prāthu a.a. )

Not: Farsça خ‎ ile yazılan ferāχ "geniş, bol" sıfatı ile Arapça ح‎ ile yazılan ferah "gönül huzuru" adı Türkçe kullanımda karışmıştır. • Arapça sözcüğün Farsçadan alıntı olduğu muhakkaktır; ancak Yeni Farsça farāχ biçimiyle ilişkisi net değildir.

Benzer sözcükler: ferahfeza, ferahlamak, ferahlık, ferahnak


22.02.2020
feraset

Ar firāsa(t) فِراسة z [#frs fiˁāla(t) msd.] (görüş veya kavrayışta) uyanık olma ≈ Aram pəraş פְּרַשׁ zayırt etmek, aymak, kavramak

ferç

Ar farc فرج z [#frc faˁl msd.] 1. açıklık, apış, 2. özellikle dişilik organı Ar faraca فرج zyardı, ayırdı ≈ Ar faraḳa a.a.

ferda

Fa fardā فردا z1. gün doğumu, şafak, 2. yarın << OFa fratāg a.a.

ferforje

Fr fer forgé [pp.] dövme demir § Fr fer demir (<< Lat ferrum demir ) Fr forger demiri döverek şekil vermek

feri

Ar farˁī فرعى z [nsb.] ikincil, derivatif Ar farˁ فرع z [#frˁ faˁl msd.] dallanma, dal