fena

fellik fellik

?

felsefe

Ar falsafa(t) فلسفة z [#flsf q. msd.] a.a. EYun philosophía φιλοσοφία z«bilgelik-sevme», felsefe EYun philósophos φιλόσοφος z«bilgelik-seven», filozof +ia

feminen

Fr féminin dişil, kadınsı Lat femininus a.a. Lat femina kadın +in° << HAvr *dʰeh₁-m̥h₁n-éh₂ (*dʰē-men-ā́) emziren HAvr *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) emmek, emzirmek

feminist

İng feminist kadın hakları taraftarı Lat femina kadın +ist°

fen

Ar fann فَنّ z [#fnn faˁl ] yöntem, hüner, beceri, teknik (≈ Ar fanan فَنَن zdal, şube )

fena

"ölümlülük" [ Kutadgu Bilig, 1069]
uġan bir bayatka, aŋar yok fanā [kadir ve bir olan Allaha, ona fanilik yoktur] "ölümlü alem, yokluk" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḥükm idesüz ol fenāsız [ölümsüz] mülkete (...) sen fenā ḳıl [yok et] bunları öŋden soŋa "... kötü" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fenā: Evanescere, perire [yokolma, zail olma], usit. Mortalitas [ölümlülük], vul. Malus, turpis [halk dilinde kötü, bed].

Ar fanāˀ فناء z [#fny faˁāl msd.] yok olma, zail olma, kararma ≈ Aram panəyā פניא z [#pny] gün dönümü, akşam Aram pənā פנא z(yüzünü) çevirme, arka dönme

Not: Aslı "yokolma" anlamında isim iken Türkçede 14. yy'dan itibaren sıfat işlevi kazanmıştır.

Benzer sözcükler: fena alemi, fena halde, fenalaşmak, fenalık

Bu maddeye gönderenler: fani, fenafillah, ifna


16.04.2015
fenafillah

Ar fanā fī-llāh فنا فى الله zTanrı içinde yokolma

fener

Fa fanār فنار zlamba Yun fanárion φανάριον z [küç.] lambacık EYun phanós φανός zlamba +arion

fenik

Alm Pfennig Alman markının yüzde biri Ger *panniŋga [küç.] tepsicik

fenol

Fr phénole «aydınlatma yağı», yanıcı bir kimyasal madde § EYun phaínō φαίνω zışımak, aydınlanmak EYun élaion ελαίον zyağ

fenomen

Fr phénomène görünen şey, olgu, görüngü EYun phainómenon φαινόμενον zgörünen şey, görüntü EYun phaínō φαίνω zaydınlanmak, görünmek +men°