fen

fellasyo

İngilizce ve Latince fellatio "emme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince fēlare veya fellare "emmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)-léh₂- (*dʰē(i̯)-lā́-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" kökünden türetilmiştir.

fellik fellik

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

felsefe

Arapça flsf kökünden gelen aynı anlama gelen falsafa(t) فلسفة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philosophía φιλοσοφία z "«bilgelik-sevme», felsefe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "«bilgelik-seven», filozof" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

feminen

Fransızca féminin "dişil, kadınsı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen femininus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince femina "kadın" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁-m̥h₁n-éh₂ (*dʰē-men-ā́) "emziren" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" kökünden türetilmiştir.

feminist

İngilizce feminist "kadın hakları taraftarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince femina "kadın" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

fen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
kamu dürlü ˁilm ü hikmet bende var / illā bu yüzmek fenni [gemicilik sanatı] oş sende var [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
fenn: (...) 2. Ulum ve maarifin beher şube ve nevˁi. 3. Akıl ve tecrübe ve isbat ile vücude gelen ilim.

Köken

Arapça fnn kökünden gelen fann فَنّ z "yöntem, hüner, beceri, teknik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça fanan فَنَن z "dal, şube" fiili ile eş kökenlidir. )

Ek açıklama

Esasen "teknik" anlamına gelen sözcük, 1830'lardan itibaren Avrupa'dan ithal edilen yeni bilimleri "medrese disiplinleri" anlamında kullanılan ˁilm kavramından ayırmak için kullanılmıştır.

Benzer sözcükler

fenci, fenni

Bu maddeye gönderenler

fent (fetbaz), fünun (darülfünun), hezarfen


22.09.2017
fena

Arapça fny kökünden gelen fanāˀ فناء z "yok olma, zail olma, kararma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pny kökünden gelen panəyā פניא z "gün dönümü, akşam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice pənā פנא z "(yüzünü) çevirme, arka dönme" fiilinden türetilmiştir.

fenafillah

Arapça fanā fī-llāh فنا فى الله z "Tanrı içinde yokolma" deyiminden alıntıdır.

fener

Farsça fanār فنار z "lamba" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Yeni Yunanca fanárion φανάριον z "lambacık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phanós φανός z "lamba" sözcüğünün küçültme halidir.

fenik

Almanca Pfennig "Alman markının yüzde biri" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *panniŋga "tepsicik" biçiminden türetilmiştir.

fenol

Fransızca phénole "«aydınlatma yağı», yanıcı bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, aydınlanmak" ve Eski Yunanca élaion ελαίον z "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.