fen

fellasyo

İng/Lat fellatio emme Lat fēlare/fellare emmek +(t)ion << HAvr *dʰeh₁(i̯)-léh₂- (*dʰē(i̯)-lā́-) HAvr *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) emmek, emzirmek

fellik fellik

?

felsefe

Ar falsafa(t) فلسفة z [#flsf q. msd.] a.a. EYun philosophía φιλοσοφία z«bilgelik-sevme», felsefe EYun philósophos φιλόσοφος z«bilgelik-seven», filozof +ia

feminen

Fr féminin dişil, kadınsı Lat femininus a.a. Lat femina kadın +in° << HAvr *dʰeh₁-m̥h₁n-éh₂ (*dʰē-men-ā́) emziren HAvr *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) emmek, emzirmek

feminist

İng feminist kadın hakları taraftarı Lat femina kadın +ist°

fen

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
kamu dürlü ˁilm ü hikmet bende var / illā bu yüzmek fenni [gemicilik sanatı] oş sende var [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
fenn: (...) 2. Ulum ve maarifin beher şube ve nevˁi. 3. Akıl ve tecrübe ve isbat ile vücude gelen ilim.

Ar fann فَنّ z [#fnn faˁl ] yöntem, hüner, beceri, teknik (≈ Ar fanan فَنَن zdal, şube )

Not: Esasen "teknik" anlamına gelen sözcük, 1830'lardan itibaren Avrupa'dan ithal edilen yeni bilimleri "medrese disiplinleri" anlamında kullanılan ˁilm kavramından ayırmak için kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: fenci, fenni

Bu maddeye gönderenler: fent (fetbaz), fünun (darülfünun), hezarfen


22.09.2017
fena

Ar fanāˀ فناء z [#fny faˁāl msd.] yok olma, zail olma, kararma ≈ Aram panəyā פניא z [#pny] gün dönümü, akşam Aram pənā פנא z(yüzünü) çevirme, arka dönme

fenafillah

Ar fanā fī-llāh فنا فى الله zTanrı içinde yokolma

fener

Fa fanār فنار zlamba Yun fanárion φανάριον z [küç.] lambacık EYun phanós φανός zlamba +arion

fenik

Alm Pfennig Alman markının yüzde biri Ger *panniŋga [küç.] tepsicik

fenol

Fr phénole «aydınlatma yağı», yanıcı bir kimyasal madde § EYun phaínō φαίνω zışımak, aydınlanmak EYun élaion ελαίον zyağ