feminist

fellah

Arapça flḥ kökünden gelen fallāḥ فلّاح z "çiftçi, toprak işçisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḥa فَلَحَ z "yardı, toprağı sürdü" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fellasyo

İngilizce ve Latince fellatio "emme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince fēlare veya fellare "emmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)-léh₂- (*dʰē(i̯)-lā́-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" kökünden türetilmiştir.

fellik fellik

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

felsefe

Arapça flsf kökünden gelen aynı anlama gelen falsafa(t) فلسفة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philosophía φιλοσοφία z "«bilgelik-sevme», felsefe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "«bilgelik-seven», filozof" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

feminen

Fransızca féminin "dişil, kadınsı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen femininus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince femina "kadın" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁-m̥h₁n-éh₂ (*dʰē-men-ā́) "emziren" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" kökünden türetilmiştir.

feminist
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, 1900 yılından önce]
Nisvanın hukukunu birazcık olsun artırmağa çalışıyorlar. Bu neviden bulunanlara feminist deniliyor. feminizm [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tebessüm-i Elem, 1914]
Avrupa'daki 'feminizm' cüretlerini, savletlerini görmüyor musunuz?

Köken

İngilizce feminist "kadın hakları taraftarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince femina "kadın" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için feminen maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

feminazi, feminizm


09.12.2015
fen

Arapça fnn kökünden gelen fann فَنّ z "yöntem, hüner, beceri, teknik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça fanan فَنَن z "dal, şube" fiili ile eş kökenlidir. )

fena

Arapça fny kökünden gelen fanāˀ فناء z "yok olma, zail olma, kararma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pny kökünden gelen panəyā פניא z "gün dönümü, akşam" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice pənā פנא z "(yüzünü) çevirme, arka dönme" fiilinden türetilmiştir.

fenafillah

Arapça fanā fī-llāh فنا فى الله z "Tanrı içinde yokolma" deyiminden alıntıdır.

fener

Farsça fanār فنار z "lamba" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Yeni Yunanca fanárion φανάριον z "lambacık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phanós φανός z "lamba" sözcüğünün küçültme halidir.

fenik

Almanca Pfennig "Alman markının yüzde biri" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *panniŋga "tepsicik" biçiminden türetilmiştir.