fellasyo

felç

Arapça flc kökünden gelen falc veya fālic فالج z "1. yarım baş ağrısı, migren, 2. gövdenin yarısını etkileyen inme, hemipleji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice phāləg פָלְג z "migren, felç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plēgía veya ʰēmiplēgía πληγία/εμιπληγία z "inme, felç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca plḗssō, plēg- πλήσσω, πληγ- z "vurmak, çalmak, darp etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₂k- (*plāk-) "vurmak, çalmak" kökünden türetilmiştir.

feldmareşal

Almanca Feld-Marschall "Alman ordusunda bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Feld "düz arazi, savaş alanı" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *felthu- "düzlük, alan" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelh₂-to-s (*pel-to-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelh₂-¹ (*pel-) "yayılmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Almanca Marschall "mareşal" sözcüklerinin bileşiğidir.

feldspat

Almanca Feldspath "alüminyum silikat içeren bir tür kayaç" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Feld "düz arazi, alan" ve Almanca Spath "alçıtaşı" sözcüklerinin bileşiğidir.

felek

Arapça flk kökünden gelen falak فلك z "1. çark, 2. yıldızların döner küresi, 3. talih, baht" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pelekā פלכא z "çark, çıkrık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Fenike dilinde pelekum "yün eğirme çıkrığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça palāku "dönme, çevirme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

fellah

Arapça flḥ kökünden gelen fallāḥ فلّاح z "çiftçi, toprak işçisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḥa فَلَحَ z "yardı, toprağı sürdü" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fellasyo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü, 1990]
fellasyo [ Hürriyet - gazete, 1998]
kitapta Monica'nın Clinton'u memnun ettiği cinsten bir 'fellatio' sayfası çevirir

Köken

İngilizce ve Latince fellatio "emme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince fēlare veya fellare "emmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)-léh₂- (*dʰē(i̯)-lā́-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için feminen maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

fellatio


01.10.2017
fellik fellik

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

felsefe

Arapça flsf kökünden gelen aynı anlama gelen falsafa(t) فلسفة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philosophía φιλοσοφία z "«bilgelik-sevme», felsefe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "«bilgelik-seven», filozof" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

feminen

Fransızca féminin "dişil, kadınsı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen femininus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince femina "kadın" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁-m̥h₁n-éh₂ (*dʰē-men-ā́) "emziren" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" kökünden türetilmiştir.

feminist

İngilizce feminist "kadın hakları taraftarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince femina "kadın" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

fen

Arapça fnn kökünden gelen fann فَنّ z "yöntem, hüner, beceri, teknik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça fanan فَنَن z "dal, şube" fiili ile eş kökenlidir. )