feçes

fe+

Arapça fa ف z "için, uğruna (edat)" parçacığından alıntıdır.

fecaat

Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁa(t) فجيعة z "acı veren olay, musibet, trajedi" sözcüğünden alıntıdır.

fecayi

Arapça fcˁ kökünden gelen facāˀiˁ فجائع z "facialar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facīˁa(t) sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

feci

Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁ فجيع z "elemli, ıstırap veren" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça facaˁa فَجَعَ z "acı verdi, canını yaktı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

fecir

Arapça fcr kökünden gelen facr فجر z "gün doğumundan önceki aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facara فجر z "deldi, yardı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

feçes
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1955]
Peklik çekenlerin çoğunda kolonların vazifesinde bir bozukluk yoktur. Feçes (dışkı) kolonları rahat rahat geçtiği halde düz bağırsakta duraklar.

Köken

İngilizce faeces "tıpta dışkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince faeces sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince faex "tortu, özellikle şarap tortusu, posa" sözcüğünün çoğuludur.

Ek açıklama

Türkçe telaffuz Latince bilmemekten kaynaklanır.

Benzer sözcükler

fekal


14.01.2015
feda

Arapça fdy kökünden gelen fadāˀ فَِدَاء z "1. kurtulmalık, fidye, bedel, 2. (bir şey uğruna) bedel ödeme, feda etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fadā فَدَا z "feda etti, bedel ödedi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

federasyon

Fransızca fédération "ittifak, özerk birimlerden oluşan örgüt veya devlet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince foederatio "ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foedus, foeder- "ittifak, sözleşme, ant" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰoi̯dʰ-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯dʰ- "güvenmek" kökünden türetilmiştir.

feedback

İngilizce feedback "geri besleme, elektronikte bir kavram (1920), psikoloji ve idari bilimlerde bir kavram (1943)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce feed "beslemek" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

fehim

Arapça fhm kökünden gelen fahm فهم z "anlama, kavrama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı, kavradı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fehva

Arapça fḥw kökünden gelen faḥwā فحوىٍ z "anlam, meal, anlamlı söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥā "kastetti, anlam ifade etti" fiilinden türetilmiştir.