fayrap

fava

Yunanca fáva φάβα z "bakla" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phába φάβα z sözcüğünden alıntıdır.

favori

Fransızca favori "1. tercih edilen, gözde, 2. yanak sakalı, 3. kazanması beklenen yarışmacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca favorito "tercih edilen, gözde" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince favor "beğenme, alkış" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince favere "tarafını tutmak, desteklemek" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂u-eh₁- (*bʰaw-ē-) "saymak, saygı göstermek, onurlandırmak" biçiminden evrilmiştir.

fay

Fransızca faille "1. hata, eksik, bozukluk, 2. yarık, çatlak, jeolojide yer kabuğu yarığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca faillir "eksik veya hatalı olmak, yetmemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fallere, fals- fiilinden evrilmiştir.

fayans

Fransızca faïence "çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Faenza "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

fayda

Arapça fyd kökünden gelen fāˀida(t) فائدة z "yararlanma, kazanç, ası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāda فَادَ z "yararlandı" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

fayrap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, , 1885]
Birçok vapurlar fayrap eylediği gibi

Köken

İngilizce fire up "«ateşi artır!», buharlı gemilerde hız emri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fire "ateş" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen fýr sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fūri- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *péh₂wr̥ (*pā́wr̥) biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce up "yukarı hareket bildiren edat" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için pir(o)+, upload maddelerine bakınız.


01.01.2011 den önce
fayton

Fransızca phaéton "kiralık at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Phaëton "mitolojide Helios'un at arabasını ödünç alıp deviren oğlu" özel adından türetilmiştir.

faz

Fransızca phase "evre, özellikle ayın evreleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince phasis "ayın evresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phásis φάσις z "ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phaínō, pha- φαίνω, φα- z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

fazıl

Arapça fḍl kökünden gelen fāḍil فاضل z "faziletli, seçkin, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍala فَضَلَ z "arttı, aştı, üstün idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

fazilet

Arapça fḍl kökünden gelen faḍīla(t) فضيلة z "üstünlük, seçkinlik, erdem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍala فَضَلَ z "arttı, aştı, üstün idi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

fazla

Arapça fḍl kökünden gelen faḍla(t) فضلة z "ölçüyü aşan şey, artık, ekstra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍala فَضَلَ z "arttı, aştı, çok oldu, çok geldi, üstün idi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.