fatura

faşizan

Fr fascisant Faşizme eğilimli Fr fascisme Faşist +ent°

faşizm

Fr fascisme İt fascismo İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket (İlk kullanım: 1919 İt.) İt fascio demet, sıkıca birbirine bağlı grup, çete +ism° << Lat fascis 1. demet, 2. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta

fatal

Fr fatal ölümcül Lat fatalis mukadder, nasip olan, kaçınılmaz, ölümcül Lat fatum [pp. n.] «söylenmiş olan», yazgı, kader, ecel +al° Lat fari konuşmak +()t°

fatih

Ar fātiḥ فاتح z [#ftḥ fāˁil fa.] açan, fetheden

fatiha

Ar fātiḥa(t) فاتحة z [#ftḥ fāˁila(t) fa. fem.] 1. açan şey, başlangıç, 2. Kuran'ın ilk suresi

fatura

"ticari mal nümunesi, örnek" [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Facture [Fr.]: mostra, fatura, mal tefteri "... imalat veya satış belgesi" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Facture [Fr.]: emtia kaimesi, fatura. "... tornacılık terimi" [ Ekşi Sözlük, 2002]
fatura: silindirik parçaların içlerine (genellikle torna ile) açılan kademe. rulman yeri, parça geçmesi vb. işler için açılır.

İt fattura 1. imalat, yapım, 2. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge << Lat factura imalat Lat facere yapmak +(t)ura

 faktör

Not: Tornacılık terimi olarak kullanımının kaynağı anlaşılamadı.

Benzer sözcükler: faturalamak, faturalı hat, naylon fatura, proforma fatura

Bu maddeye gönderenler: malafat


25.10.2017
faul

İng foul 1. çirkin, pis, iğrenç, 2. sporda kural dışı hareket << Ger *ful- pis, kokmuş << HAvr *puH-lo-s (*pū-lo-s) HAvr *puH- (*pū-) çürümek, kokuşmak

fauna

YLat fauna biyolojide hayvanlar alemi Lat fauna [çoğ.] hayvanlar, davar Lat faunus mitolojide hayvanlar tanrısı Lat fauere bereket vermek, bereketli olmak

fav

İng fav [abb.] (sosyal medyada) beğenme İng favorite favori, beğenilen, gözde

fava

Yun fáva φάβα zbakla EYun phába φάβα za.a.

favori

Fr favori 1. tercih edilen, gözde, 2. yanak sakalı, 3. kazanması beklenen yarışmacı ≈ İt favorito tercih edilen, gözde Lat favor beğenme, alkış Lat favere tarafını tutmak, desteklemek +or << HAvr *bʰh₂u-eh₁- (*bʰaw-ē-) saymak, saygı göstermek, onurlandırmak