fatal

faş

Fa fāş فاش zaşikâr, açığa çıkmış ≈? Ar faşw فشو z [#fşw faˁl msd.] (sır) açığa çıkma, yayılma

faş2

onom şiddetli su çarpma sesi

faşing

Alm Fasching Almanya'nın Katolik bölgelerinde Paskalya orucundan önceki salı günü kutlanan karnaval << EYAlm vast-schanc «oruç dökmecesi», oruç öncesi içki veya yemek saçma [mod. Fast-Schenke]

faşizan

Fr fascisant Faşizme eğilimli Fr fascisme Faşist +ent°

faşizm

Fr fascisme İt fascismo İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket (İlk kullanım: 1919 İt.) İt fascio demet, sıkıca birbirine bağlı grup, çete +ism° << Lat fascis 1. demet, 2. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta

fatal

fatalizm "kadercilik" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
Öyle dikkatli bir ‘fatalizm’ ki şerefin nesl-i ahiri bu ibdaıyla âleme karşı övünse sezadır. [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Gurur ve ironi sembolü, şehvetli ve fatal, inkılabçı ruhlu ve melek şekilli bir tip

Fr fatal ölümcül Lat fatalis mukadder, nasip olan, kaçınılmaz, ölümcül Lat fatum [pp. n.] «söylenmiş olan», yazgı, kader, ecel +al° Lat fari konuşmak +()t°

 fabl

Benzer sözcükler: fatalist, fatalizm

Bu maddeye gönderenler: famfatal


30.09.2017
fatih

Ar fātiḥ فاتح z [#ftḥ fāˁil fa.] açan, fetheden

fatiha

Ar fātiḥa(t) فاتحة z [#ftḥ fāˁila(t) fa. fem.] 1. açan şey, başlangıç, 2. Kuran'ın ilk suresi

fatura

İt fattura 1. imalat, yapım, 2. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge << Lat factura imalat Lat facere yapmak +(t)ura

faul

İng foul 1. çirkin, pis, iğrenç, 2. sporda kural dışı hareket << Ger *ful- pis, kokmuş << HAvr *puH-lo-s (*pū-lo-s) HAvr *puH- (*pū-) çürümek, kokuşmak

fauna

YLat fauna biyolojide hayvanlar alemi Lat fauna [çoğ.] hayvanlar, davar Lat faunus mitolojide hayvanlar tanrısı Lat fauere bereket vermek, bereketli olmak