farmason

fariğ

Arapça frġ kökünden gelen fāriġ فارغ z "boşlamış, (dertten ve zahmetten) kurtulmuş, azade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فَرَغَ z "boşalttı, feragat etti, özgür kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

farika

Arapça fāriḳa(t) فارقة z "ayırt eden (dişil)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frḳ kökünden gelen fāriḳ فارق z "ayırt eden" sözcüğünün dişilidir.

fariza

Arapça frḍ kökünden gelen farīḍa(t) فريضة z "farz olan şey, dini ödev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "belirledi, kural koydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

fark

Arapça frḳ kökünden gelen farḳ فرق z "1. ayrılma, ayrışma, ayırt etme, 2. ayrım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

farmakoloji

Fransızca pharmacologie "ilaç bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phármakon φάρμακον z "ilaç" sözcüğünden türetilmiştir.

farmason
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Maçon [Fr.]: divarcı; fermason [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1876]
fran mason

Köken

Fransızca franc maçon "mason" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca franc "serbest, özgür" ve Fransızca maçon "duvarcı" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için franchise, mason maddelerine bakınız.


31.10.2017
fars

Fransızca farce "1. oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog, 2. kaba güldürü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farcir "doldurmak, dolma yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince farcire, farct- "tıkmak, doldurmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥kʷ-i̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰrekʷ- "tıkmak, sıkmak, boğmak, kalabalık etmek" kökünden türetilmiştir.

farz

Arapça frḍ kökünden gelen farḍ فَرْض z "1. kertik, çentik, 2. gerek, gereklilik, dini ve ahlaki zorunluluk, 3. mantıki gereklik, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "1. kertti, 2. gerektirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fas

Fransızca face "yüz, cephe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen facies sözcüğünden evrilmiştir.

fasafiso

Arapça fsfs kökünden gelen fasāfis فسافس z "haşerat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fisfisa(t) فسفسة z "haşere, böcek, özellikle tahta kurusu" sözcüğünün faˁālil vezninde murabba (dörtlü) çoğuludur.

fasarya

(NOT: Yeni Yunanca fasaría φασαρία z "gürültü, patırtı, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük İtalyanca fesseria "aptallık, geri zekalılık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca fesso "aptal, yarım akıllı" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince fessus "1. arık, yorgun, bitkin, 2. hasta, bunak" sözcüğünden evrilmiştir.