fariğ

farazî

Arapça faraḍī فَرَضى z "farza dair, farzî" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen faraḍ فَرَض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün nisbet halidir.

farbala

Fransızca falbala "süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen farbella sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fare

Arapça fAr kökünden gelen faˀra(t) فأرة z "dişi fare veya tek bir adet fare" veya Arapça faˀr فأر z "fare (kollektif isim)" sözcüğünden alıntıdır.

farenjit

Fransızca pharyngite "boğaz enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phárynks, pharyng- φάρυνξ, φαρυγγ- z "boğaz" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-² "delmek" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 10.)

farfara

İtalyanca farfalla "geveze ve akılsız kimse" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

fariğ
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250 (1444) yılından önce]
tilekçe tiril inç fārıġ kaḏġusuz [dilediğin gibi yaşa dinç dertsiz kaygısız] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
endīşe-i aˁdāden fārığ olasın ve baḳıye-i eyyām-ı zindegānīde āsāyiş bulasın [düşman korkusundan azade olasın ve ömrünün geri kalanında huzur bulasın]

Köken

Arapça frġ kökünden gelen fāriġ فارغ z "boşlamış, (dertten ve zahmetten) kurtulmuş, azade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فَرَغَ z "boşalttı, feragat etti, özgür kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için ferağ maddesine bakınız.


25.05.2015
farika

Arapça fāriḳa(t) فارقة z "ayırt eden (dişil)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frḳ kökünden gelen fāriḳ فارق z "ayırt eden" sözcüğünün dişilidir.

fariza

Arapça frḍ kökünden gelen farīḍa(t) فريضة z "farz olan şey, dini ödev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "belirledi, kural koydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

fark

Arapça frḳ kökünden gelen farḳ فرق z "1. ayrılma, ayrışma, ayırt etme, 2. ayrım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

farmakoloji

Fransızca pharmacologie "ilaç bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phármakon φάρμακον z "ilaç" sözcüğünden türetilmiştir.

farmason

Fransızca franc maçon "mason" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca franc "serbest, özgür" ve Fransızca maçon "duvarcı" sözcüklerinin bileşiğidir.