farenjit

faraş

Arapça frş kökünden gelen farāş فراش z "1. kelebek, 2. kürek kemiği, kafatasının yan kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, açtı, döşedi" fiilinin fiˁāl vezninde meslek adııdır.

faraza

Arapça farḍan فرضاً z "farz olarak, kural veya varsayım gereği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen farḍ فرض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün zarfıdır.

farazî

Arapça faraḍī فَرَضى z "farza dair, farzî" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen faraḍ فَرَض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün nisbet halidir.

farbala

Fransızca falbala "süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen farbella sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fare

Arapça fAr kökünden gelen faˀra(t) فأرة z "dişi fare veya tek bir adet fare" veya Arapça faˀr فأر z "fare (kollektif isim)" sözcüğünden alıntıdır.

farenjit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
bazan larenjit ve farenjit, bronşit, hatta pneumonie teşhis ve ârâzı

Köken

Fransızca pharyngite "boğaz enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phárynks, pharyng- φάρυνξ, φαρυγγ- z "boğaz" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-² "delmek" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 10.)

Benzer sözcükler

farinks

Bu maddeye gönderenler

perforasyon


26.09.2017
farfara

İtalyanca farfalla "geveze ve akılsız kimse" sözcüğü ile eş kökenlidir.

fariğ

Arapça frġ kökünden gelen fāriġ فارغ z "boşlamış, (dertten ve zahmetten) kurtulmuş, azade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فَرَغَ z "boşalttı, feragat etti, özgür kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

farika

Arapça fāriḳa(t) فارقة z "ayırt eden (dişil)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frḳ kökünden gelen fāriḳ فارق z "ayırt eden" sözcüğünün dişilidir.

fariza

Arapça frḍ kökünden gelen farīḍa(t) فريضة z "farz olan şey, dini ödev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "belirledi, kural koydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

fark

Arapça frḳ kökünden gelen farḳ فرق z "1. ayrılma, ayrışma, ayırt etme, 2. ayrım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.