faraş

fantom

Fransızca fantôme veya İngilizce phantom "hayalet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen phantasma sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phántasma ϕάντασµα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phantázō φαντάζω z "hayal görmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

fanus

Arapça fns kökünden gelen fānūs فانوس z "lamba, fener" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phanós φανός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω, φα- z "aydınlanmak, aydınlatmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

fanzin

İngilizce fanzine "bir şarkıcı veya müzik grubu hayranlarının çıkardığı amatör dergi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fan magazine deyiminden türetilmiştir.

far1

Fransızca phare "1. deniz feneri, 2. otomobil ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pháros φάρος z "deniz feneri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Pháros "İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada" özel adından türetilmiştir.

far2

Fransızca fard "gözkapağı boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farder "makiyaj yapmak, yüzünü boyamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *farwidon "boyamak" biçiminden evrilmiştir.

faraş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ferāş: pervāne. Papilio. Item ossa expansa et enuiora. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
faraş فاراش: Farrāşların süprüntü topladıkları tahta ve teneke kulplu kap.

Köken

Arapça frş kökünden gelen farāş فراش z "1. kelebek, 2. kürek kemiği, kafatasının yan kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, açtı, döşedi" fiilinin fiˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.

Ek açıklama

[Düzeltildi: 2/03/2019]


02.03.2019
faraza

Arapça farḍan فرضاً z "farz olarak, kural veya varsayım gereği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen farḍ فرض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün zarfıdır.

farazî

Arapça faraḍī فَرَضى z "farza dair, farzî" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen faraḍ فَرَض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün nisbet halidir.

farbala

Fransızca falbala "süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen farbella sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fare

Arapça fAr kökünden gelen faˀra(t) فأرة z "dişi fare veya tek bir adet fare" veya Arapça faˀr فأر z "fare (kollektif isim)" sözcüğünden alıntıdır.

farenjit

Fransızca pharyngite "boğaz enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phárynks, pharyng- φάρυνξ, φαρυγγ- z "boğaz" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-² "delmek" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 10.)