fanus

fantastik

Fransızca fantastique "görüntüsel, hayali, düşsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phantastikós φανταστικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phantazō "hayal görmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

fantazma

Fransızca fantasme "hayal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phántasma φάντασμα z "görüntü, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phantázomai "görünmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

fantezi

Fransızca fantaisie "görüntü, hayal, hayal mahsulü, düş gücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phantasía φαντασία z "görüntü, hayalât" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω z "1. aydınlanmak, görünmek, 2. aydınlatmak, görünür kılmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰn̥h₂-i̯e- (*bʰān-i̯e-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂-² (*bʰā-) "parlamak, ışımak, aydınlanmak" kökünden türetilmiştir.

fanti

İtalyanca fante "1. piyade, 2. iskambilde vale" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca infante "çocuk, oğlan, piyade eri" sözcüğünden türetilmiştir.

fantom

Fransızca fantôme veya İngilizce phantom "hayalet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen phantasma sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phántasma ϕάντασµα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phantázō φαντάζω z "hayal görmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

fanus
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
lanterna - Fa: fenus - Tr: fanar [ Zati, Divan, 1550 yılından önce]
Bī-nevālar fānūs-ı hayāl gibi götlerine mum sokub

Köken

Arapça fns kökünden gelen fānūs فانوس z "lamba, fener" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phanós φανός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phaínō φαίνω, φα- z "aydınlanmak, aydınlatmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

Daha fazla bilgi için fantezi maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

fener, selofan


08.10.2017
fanzin

İngilizce fanzine "bir şarkıcı veya müzik grubu hayranlarının çıkardığı amatör dergi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fan magazine deyiminden türetilmiştir.

far1

Fransızca phare "1. deniz feneri, 2. otomobil ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pháros φάρος z "deniz feneri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Pháros "İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada" özel adından türetilmiştir.

far2

Fransızca fard "gözkapağı boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farder "makiyaj yapmak, yüzünü boyamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *farwidon "boyamak" biçiminden evrilmiştir.

faraş

Arapça frş kökünden gelen farāş فراش z "1. kelebek, 2. kürek kemiği, kafatasının yan kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, açtı, döşedi" fiilinin fiˁāl vezninde meslek adııdır.

faraza

Arapça farḍan فرضاً z "farz olarak, kural veya varsayım gereği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen farḍ فرض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün zarfıdır.