fan1

falsetto

İtalyanca falsetto "«cırtlak ses», yüksek oktavda şarkı söylemeye imkân veren ses tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

falso

İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen falsus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fallere, fals- "yanılmak, hatalı olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

falya

İtalyanca falla "yarık, çatlak, delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca fallire "eksik ve hatalı olmak, bozulmak, falsolu olmak" fiilinden türetilmiştir.

famfatal

Fransızca femme fatale "ölümcül kadın" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca femme "kadın" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen femina sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca fatale "ölümcül" sözcüklerinin bileşiğidir.

familya

İtalyanca famiglia "aile" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince familia "hane halkı, iyal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince famulus "hizmetkâr, besleme" sözcüğünden türetilmiştir.

fan1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1988]
soğutucu teknolojisinin en son yenilikleri yalnızca AEG'de vardır - Fan Sistemi (Üfflemeli Sistem) ile...

Köken

İngilizce fan "1. harman savurma aleti [esk.], 2. vantilatör, pervane" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince vannus "harman savurma aleti" sözcüğünden alıntıdır.


08.09.2017
fan2

İngilizce fan "herhangi bir kişi veya grup veya akımın hayranı veya takipçisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fanatic sözcüğünün kısaltmasıdır.

fanatik

Fransızca fanatique "asabi, mutaassıp" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fanaticus "tapınağa ait olan, 'tanrı çarpmış', cezbeye tutulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fanum "tapınak" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

fanfar

Fransızca fanfare "gürültülü bando müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fanfaronnade "şatafat, pahalı ve gürültülü gösteriş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca fanfarrón "şatafat meraklısı, gösterişçi kimse" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Arapça farfara(t) فرفرة z "(hayvan, özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma" sözcüğünden alıntıdır.

fanfinfon

"Fransızca konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

fangri

Yunanca fangrí φαγγρί z "mercana benzer bir balık, sparus pagrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phágros φάγρος z "1. bileği taşı, 2. mercan balığı" sözcüğünden evrilmiştir.