famfatal

falez

Fransızca falaise "dik kayalık sahil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *felisa veya felsaz "kaya" biçiminden alıntıdır.

fallus

Yeni Latince phallus "erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca phállos φάλλος z "ereksiyon halinde erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰl̥-nó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.

falsetto

İtalyanca falsetto "«cırtlak ses», yüksek oktavda şarkı söylemeye imkân veren ses tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

falso

İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen falsus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fallere, fals- "yanılmak, hatalı olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

falya

İtalyanca falla "yarık, çatlak, delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca fallire "eksik ve hatalı olmak, bozulmak, falsolu olmak" fiilinden türetilmiştir.

famfatal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Bu kadın, sarışın veya kumral olsun, 'femme fatale' denilen şuh ve meş'uym kadın tipinin halk içinden yetişmiş bir örneğidir.

Köken

Fransızca femme fatale "ölümcül kadın" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca femme "kadın" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen femina sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca fatale "ölümcül" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için feminen, fatal maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

fam fatal


01.10.2017
familya

İtalyanca famiglia "aile" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince familia "hane halkı, iyal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince famulus "hizmetkâr, besleme" sözcüğünden türetilmiştir.

fan1

İngilizce fan "1. harman savurma aleti [esk.], 2. vantilatör, pervane" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince vannus "harman savurma aleti" sözcüğünden alıntıdır.

fan2

İngilizce fan "herhangi bir kişi veya grup veya akımın hayranı veya takipçisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fanatic sözcüğünün kısaltmasıdır.

fanatik

Fransızca fanatique "asabi, din ve parti gayretiyle gözü dönmüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fanaticus "tapınağa ait olan, 'tanrı çarpmış', cezbeye tutulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fanum "tapınak" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

fanfar

Fransızca fanfare "gürültülü bando müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fanfaronnade "şatafat, pahalı ve gürültülü gösteriş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca fanfarrón "şatafat meraklısı, gösterişçi kimse" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Arapça farfara(t) فرفرة z "(hayvan, özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma" sözcüğünden alıntıdır.