falçete

fal

Arapça fAl kökünden gelen faˀl فأل z "iyi alamet" sözcüğünden alıntıdır.

falafel

Arapça flfl kökünden gelen falāfil فلافل z "nohut ezmesiyle yapılan içli köfte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fulful فلفل z "biber" sözcüğünden türetilmiştir.

falaka

(NOT: Arapça flḳ kökünden gelen falaḳa(t) فلقة z "ayak tabanına dayak atma sopası" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Arapça sözcük Eski Yunanca phálanks, phalang- φάλαγξ, φαλαγγ- z "1. kütük, kalın sopa, 2. Eski Yunan'da bir ordu birliği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰelǵ- "kütük, kalın ağaç gövdesi" kökünden türetilmiştir.

falan

Arapça fulān فلان z "adı zikredilmeyen kişi için kullanılan sözcük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pəlān פלן z sözcüğünden alıntıdır.

falanjist

Fransızca phalangiste "İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca Falange "İspanya'da bir parti" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phálanks, phalang- φάλανξ, φαλαγγ- z "Eski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği" sözcüğünden alıntıdır.

falçete
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
5 yaşındaki oğlu Halil İbrahim falçata denilen kunduracı bıçağile yaralanmıştır. [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
falçete: Kunduracı bıçağı

Köken

İtalyanca falcietto "küçük tırpan, orak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince falx, falc- "orak" sözcüğünün küçültme halidir.

Ek açıklama

Kullanımda falçata biçimi açık farkla egemendir.


14.11.2019
falez

Fransızca falaise "dik kayalık sahil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *felisa veya felsaz "kaya" biçiminden alıntıdır.

fallus

Yeni Latince phallus "erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca phállos φάλλος z "ereksiyon halinde erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰl̥-nó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.

falsetto

İtalyanca falsetto "«cırtlak ses», yüksek oktavda şarkı söylemeye imkân veren ses tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

falso

İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen falsus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fallere, fals- "yanılmak, hatalı olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

falya

İtalyanca falla "yarık, çatlak, delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca fallire "eksik ve hatalı olmak, bozulmak, falsolu olmak" fiilinden türetilmiştir.