fakir

fajita

İspanyolca fajita "fasulye" sözcüğünden alıntıdır.

fak

Arapça fχχ kökünden gelen faχχ فَخّ z "tuzak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen paχ פַּח z sözcüğü ile eş kökenlidir.

fakat

Arapça faḳaṭ فقط z "ancak, yalnız, şöyle ki (bağlaç)" sözcüğünden alıntıdır.

fakfon

Almanca bir sözcükten alıntıdır.

fakih

Arapça fḳh kökünden gelen faḳīh فقيه z "bilgin, bilge, islam hukuku bilgini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳaha فَقَحَ z "yorumladı, kavradı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

fakir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
gelsün eydür ger ġanīdür ger faḳīr [gelsin dedi, ister zengin ister yoksul olsun]

Köken

Arapça fḳr kökünden gelen faḳīr فقير z "1. oyuk, çukur, 2. beli bükük, 3. yoksul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳara فَكَرَ z "oydu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için fakr maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

fak fuk fon, fakir fukara, fakirleşmek, fakirlik

Bu maddeye gönderenler

fukara


16.04.2015
fakr

Arapça fḳr kökünden gelen faḳr فقر z "1. oyuk olma, oyulma, 2. yoksulluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳara فقر z "oydu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

faks

İngilizce fax sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce facsimile "elektronik görüntü gönderme cihazı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince fac "yap" (NOT: Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince similis "benzer, tıpkı" sözcüklerinin bileşiğidir.

faktör

Fransızca facteur "1. yapan, eden, üreten, 2. matematikte çarpan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince factor "yapan, eden, etken, imal eden, imalatçı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere "yapmak, etmek, eylemek, icra etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

fakülte

Fransızca faculté "1. yetenek, beceri, 2. üniversite bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince facultas "yapabilirlik, el becerisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facilis "yapılabilir olan, kolay" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince facere "yapmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

fal

Arapça fAl kökünden gelen faˀl فأل z "iyi alamet" sözcüğünden alıntıdır.