faiz

fahrenhayt

Fransızca ve İngilizce fahrenheit "bir hararet birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gabriel Fahrenheit "Hollandalı fizikçi (1686-1736)" özel adından türetilmiştir.

fahri

Arapça faχrī فخرى z "onursal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fχr kökünden gelen faχr فخر z "onur, gurur" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça faχara فخر z "övündü, gurur duydu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

faik

Arapça fwḳ kökünden gelen fāˀiḳ فَائِق z "üstün olan, üstün gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḳa فَاقَ z "aştı, üstün geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

fail

Arapça fˁl kökünden gelen fāˁil فاعل z "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

fair play

İngilizce fair play "adil oyun, oyunu kuralına göre oynama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fair "güzel" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fagro- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce play "oynamak, oyun" sözcüklerinin bileşiğidir.

faiz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"artan" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fāız, fāyiz: taşüp dökülüci. Exuberans, exundans, abundans, affluens. Fāizül berekāt. "... borcun fazlası" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
māl-i pādişāhi ve kendüye on kīse fāiżi tahsīl ider

Köken

Arapça fyḍ kökünden gelen fāˀiḍ فائض z "artık, artan, taşıp dökülen, fazla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فَاضَ z "taştı, arttı, döküldü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için feyiz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Faiz için İslam hukukunda kullanılan normal terim ribā olup, faiz sözcüğü hüsnü tabir olarak benimsenmiştir.


18.11.2017
+faj

Fransızca ve İngilizce +phage "[bileşik adlarda] yiyen" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phágos φάγος z "yiyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phagō φαγω z "yemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g- (*bʰag-) "paylaşmak, özellikle ziyafet vermek" biçiminden evrilmiştir.

fajita

İspanyolca fajita "fasulye" sözcüğünden alıntıdır.

fak

Arapça fχχ kökünden gelen faχχ فَخّ z "tuzak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen paχ פַּח z sözcüğü ile eş kökenlidir.

fakat

Arapça faḳaṭ فقط z "ancak, yalnız, şöyle ki (bağlaç)" sözcüğünden alıntıdır.

fakfon

Almanca bir sözcükten alıntıdır.