faik

fağfur

Arapça fġfr kökünden gelen faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça baġpuhr "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bhágaputra भगपुत्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir.

fahiş

Arapça fḥş kökünden gelen fāḥiş فاحش z "kabul edilmiş sınırları aşan, azgın, utanmaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "azdı, azgın ve aşırı idi" fiili ile eş kökenlidir.

fahişe

Arapça fḥş kökünden gelen fāḥişa(t) فاحشة z "azgınlık, kepazelik, fahiş eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "çirkin ve utanmaz idi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

fahrenhayt

Fransızca ve İngilizce fahrenheit "bir hararet birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gabriel Fahrenheit "Hollandalı fizikçi (1686-1736)" özel adından türetilmiştir.

fahri

Arapça faχrī فخرى z "onursal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fχr kökünden gelen faχr فخر z "onur, gurur" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça faχara فخر z "övündü, gurur duydu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

faik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ˁuṣāre-i kamış anuŋ ḳudreti-ile şehd-i fāıḳ [en iyi cins bal] olmışdur [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ṭabīb-i hāzık ve müdebbir-i fāıḳ idı [özenli bir tabip ve üstün bir yönetici idi]

Köken

Arapça fwḳ kökünden gelen fāˀiḳ فَائِق z "üstün olan, üstün gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḳa فَاقَ z "aştı, üstün geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için fevk maddesine bakınız.


11.05.2015
fail

Arapça fˁl kökünden gelen fāˁil فاعل z "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

fair play

İngilizce fair play "adil oyun, oyunu kuralına göre oynama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fair "güzel" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fagro- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce play "oynamak, oyun" sözcüklerinin bileşiğidir.

faiz

Arapça fyḍ kökünden gelen fāˀiḍ فائض z "artık, artan, taşıp dökülen, fazla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فَاضَ z "taştı, arttı, döküldü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

+faj

Fransızca ve İngilizce +phage "[bileşik adlarda] yiyen" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phágos φάγος z "yiyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phagō φαγω z "yemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂g- (*bʰag-) "paylaşmak, özellikle ziyafet vermek" biçiminden evrilmiştir.

fajita

İspanyolca fajita "fasulye" sözcüğünden alıntıdır.