fahrenhayt

faça

İtalyanca faccia "yüz, cephe, alın" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince facies "suret, yüz" sözcüğünden evrilmiştir.

fagot

Fransızca fagotte "nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fagotto "1. demet, başak veya kamış destesi, 2. nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince facus "başak veya kamış destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phákelos φάκελος z sözcüğü ile eş kökenlidir.

fağfur

Arapça fġfr kökünden gelen faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça baġpuhr "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bhágaputra भगपुत्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir.

fahiş

Arapça fḥş kökünden gelen fāḥiş فاحش z "kabul edilmiş sınırları aşan, azgın, utanmaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "azdı, azgın ve aşırı idi" fiili ile eş kökenlidir.

fahişe

Arapça fḥş kökünden gelen fāḥişa(t) فاحشة z "azgınlık, kepazelik, fahiş eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "çirkin ve utanmaz idi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

fahrenhayt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
İki ve üç yaşında çocuklar için, duşu Fahrenhayt 70 ten aşağı yapmak doğru değildir.

Köken

Fransızca ve İngilizce fahrenheit "bir hararet birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gabriel Fahrenheit "Hollandalı fizikçi (1686-1736)" özel adından türetilmiştir.


19.08.2017
fahri

Arapça faχrī فخرى z "onursal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fχr kökünden gelen faχr فخر z "onur, gurur" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça faχara فخر z "övündü, gurur duydu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

faik

Arapça fwḳ kökünden gelen fāˀiḳ فَائِق z "üstün olan, üstün gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḳa فَاقَ z "aştı, üstün geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

fail

Arapça fˁl kökünden gelen fāˁil فاعل z "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

fair play

İngilizce fair play "adil oyun, oyunu kuralına göre oynama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fair "güzel" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fagro- biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce play "oynamak, oyun" sözcüklerinin bileşiğidir.

faiz

Arapça fyḍ kökünden gelen fāˀiḍ فائض z "artık, artan, taşıp dökülen, fazla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍa فَاضَ z "taştı, arttı, döküldü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.