fahiş

facia

Arapça fcˁ kökünden gelen fāciˁa(t) فاجعة z veya Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁa(t) فجيعة z "acıklı şey veya olay" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça facaˁa فَجَعَ z "acı ve üzüntü verdi, can yaktı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

factoring

İngilizce factoring "aracı yoluyla iş yapma, aracı vasıtasıyla alacak tahsil etme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce factor "vekil (ad), vekâlet etmek (fiil)" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince factor "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır.

faça

İtalyanca faccia "yüz, cephe, alın" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince facies "suret, yüz" sözcüğünden evrilmiştir.

fagot

Fransızca fagotte "nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fagotto "1. demet, başak veya kamış destesi, 2. nefesli bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince facus "başak veya kamış destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phákelos φάκελος z sözcüğü ile eş kökenlidir.

fağfur

Arapça fġfr kökünden gelen faġfūr فغفور z "Çin hükümdarı, Çin ülkesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça baġpuhr "tanrının oğlu, Çin hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bhágaputra भगपुत्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe bhága "1. baht, bereket, 2. bey, hükümdar, tanrı" ve Sanskritçe putrá "oğul" sözcüklerinin bileşiğidir.

fahiş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
çalpaklık kıldı sözinde = fāhiş sözledi sözi içinde

Köken

Arapça fḥş kökünden gelen fāḥiş فاحش z "kabul edilmiş sınırları aşan, azgın, utanmaz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "azdı, azgın ve aşırı idi" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için fuhuş maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

fahişe


22.09.2017
fahişe

Arapça fḥş kökünden gelen fāḥişa(t) فاحشة z "azgınlık, kepazelik, fahiş eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥuşa فَحُشَ z "çirkin ve utanmaz idi" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

fahrenhayt

Fransızca ve İngilizce fahrenheit "bir hararet birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gabriel Fahrenheit "Hollandalı fizikçi (1686-1736)" özel adından türetilmiştir.

fahri

Arapça faχrī فخرى z "onursal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fχr kökünden gelen faχr فخر z "onur, gurur" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça faχara فخر z "övündü, gurur duydu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

faik

Arapça fwḳ kökünden gelen fāˀiḳ فَائِق z "üstün olan, üstün gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḳa فَاقَ z "aştı, üstün geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

fail

Arapça fˁl kökünden gelen fāˁil فاعل z "yapan, eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.