faaliyet

ezgi

Türkiye Türkçesi ez- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

eziyet

Arapça Aḏy kökünden gelen aḏiya(t) أذيّة z "rahatsız eden şey, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḏā أذَا z "rahatsız oldu, eziyet çekti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

ezkaza

Farsça az ḳażā از قضا z "kazadan (dolayı), kazara" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça az "-den (ayrılma edatı)" ve Arapça ḳaḍāˀ قضاء z sözcüklerinin bileşiğidir.

ezoterik

Fransızca ésotérique veya İngilizce esoteric "batıni, gizli ilimlere ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca esōterikós εσωτερικός z "içsel, batıni" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca esōtéron εσωτέρον z "içeride olan" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ésō έσω z "iç, içeri" fiilinden türetilmiştir.

faal

Arapça fˁl kökünden gelen faˁˁāl فعّال z "yapıcı, edici, eyleyici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

faaliyet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "faal olma" [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
faaliyet: Faallik, durmayıp çalışma, çok iş gören ve çalışan adamın sıfatı. Yeni Osmanlıca: "etkinlik" [ Vakit - gazete, 1929]
Tayyare Cemiyeti İstanbul şubesi faaliyet ve balo hazırlığına devam etmektedir.

Köken

Arapça fˁl kökünden gelen faˁˁāl فعال z "eyleyici, etkin" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için faal maddesine bakınız.

Ek açıklama

Faˁˁāl sıfatından 20. yy başlarında türemiş Yeni Osmanlıca sözcüktür. Önceleri "etkin olma, aktiflik" anlamında iken zamanla "belli bir sahada çalışma" anlamı ağır basmıştır.

Benzer sözcükler

faaliyet raporu, faaliyete geçmek


15.02.2020
fabl

Fransızca fable "masal, mesel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fabula "küçük anlatı, masal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fari, fat- "söylemek, anlatmak" fiilinin küçültme halidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂-¹ (*bʰā-) "söylemek" biçiminden evrilmiştir.

fabrika

İtalyanca fabbrica veya Fransızca fabrique "işlik, imalathane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fabrica sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince faber "sanatkâr, özellikle demirci" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰabʰ-ro-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰabʰ- "el becerisiyle yapmak, uydurmak, imal etmek" kökünden türetilmiştir.

fabrikasyon

Fransızca fabrication "imalat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fabriquer "imal etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

fabrikatör

Fransızca fabricateur "imalatçı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen fabricator sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fabricare "imal etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

facia

Arapça fcˁ kökünden gelen fāciˁa(t) فاجعة z veya Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁa(t) فجيعة z "acıklı şey veya olay" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça facaˁa فَجَعَ z "acı ve üzüntü verdi, can yaktı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.