fıtrat

fıstık

Ar fustuḳ فستق zfıstık OFa pistak a.a.

fış

onom su püskürme sesi, ipek kumaş sesi

fışkı

Yun fúski φούσκη zdışkı << EYun phýskē φύσκη z1. kabartı, şişkin şey, 2. kalın barsaktan yapılan sucuk, bumbar EYun physáō φυσάω zşişirmek, kabartmak EYun phýō φύω zşişmek, kabarmak

fışkır|mak

onom fış su püskürme veya köpürme sesi +kIr-

fıtık

Ar fitḳ فتق z [#ftḳ fiˁl msd.] yırtık, sökük, yarılma Ar fataḳa فتق zdikiş söküldü, yarıldı

fıtrat

"yaratılış" [ <1500]
[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
fıtret-i ˁasliyye ve sīret-i cibilliyetlerini ẓuhūre getürdiler [asıl yaradılış ve cibilliyetlerini ortaya çıkardılar]

Ar fiṭra(t) فطرة z [#fṭr fiˁla(t) mr.] 1. yaradılış, karakter, doğa, 2. oruç açma, iftar etme Ar faṭara فطر z1. yardı, 2. yarattı, doğurdu, 3. oruç açtı ≈ İbr/Aram pāṭar פטר zaçma, yarma, çözme, serbest kılma

Not: Anlam evrimi için karş. yar- > yarat-.

Benzer sözcükler: fıtraten, fıtrî

Bu maddeye gönderenler: fitre, iftar


01.09.2017
fıttır|mak

<? onom fırt

fıydır|mak

onom fır/fıy uçma sesi

fi

Ar فى z-de, içinde (edat)

fi tarihi

Ar fī taˀrīχi fulān فى تأريخِ z«filan tarihinde» anlamında kalıp ifade

fiber

İng fiber/fibre lif, elyaf Fr fibre a.a. Lat fibra bitki kökünün ince lifleri, her çeşit damar veya sinir