fıtık

fıskiye

fıs veya fış "su püskürme sesi" ses yansımalı sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

fıstık

Arapça fustuḳ فستق z "fıstık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pistak sözcüğünden alıntıdır.

fış

"su püskürme sesi, ipek kumaş sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

fışkı

Yeni Yunanca fúski φούσκη z "dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phýskē φύσκη z "1. kabartı, şişkin şey, 2. kalın barsaktan yapılan sucuk, bumbar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca physáō φυσάω z "şişirmek, kabartmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phýō φύω z "şişmek, kabarmak" fiilinden türetilmiştir.

fışkır|mak

fış "su püskürme veya köpürme sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

fıtık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
bir hafta kadarı yā daha ziyāde yiyeler fıtḳ zahmetin gidere

Köken

Arapça ftḳ kökünden gelen fitḳ فتق z "yırtık, sökük, yarılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḳa فتق z "dikiş söküldü, yarıldı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

bel fıtığı


19.09.2014
fıtrat

Arapça fṭr kökünden gelen fiṭra(t) فطرة z "1. yaradılış, karakter, doğa, 2. oruç açma, iftar etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭara فطر z "1. yardı, 2. yarattı, doğurdu, 3. oruç açtı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice pāṭar פטר z "açma, yarma, çözme, serbest kılma" fiili ile eş kökenlidir.

fıttır|mak

fırt ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

fıydır|mak

fır veya fıy "uçma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

fi

Arapça فى z "-de, içinde (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

fi tarihi

Arapça fī taˀrīχi fulān فى تأريخِ z "«filan tarihinde» anlamında kalıp ifade" deyiminden türetilmiştir.