fıs

fırka

Ar firḳa(t) فرقة z [#frḳ fiˁla(t) mr.] ayrışan insan grubu, bölük, hizip, fraksiyon Ar faraḳa فَرَقَ zayırdı

fırkateyn

İt fregatone [büy.] bahriyede fregata'dan büyük bir tür gemi İt fregata bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete +on

fırla|mak

onom pır/fır uçma veya seğirtme sesi +lA-

fırsat

Ar furṣa(t) فرصة z [#frṣ fuˁla(t) mr.] bir işin yapılacağı aralık, vesile, şans Aram pirṣā פִּרְצָה z [#prṣ] delik, gedik (özellikle surda) Aram pəraṣ פרצ zdelme, gedik açma

fırtına

Yun fortúna φορτούνα zdenizde şiddetli hava (Kaynak: LF sf. §305)İt/Lat fortuna kader, kısmet, kaza << HAvr *bʰr̥-tew-no- «(günün) getirdiği» HAvr *bʰer-¹ taşımak, getirmek

fıs

TTü: [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ol ṣuḥbet içinde sen bir kişiyle fisildeşüp söyleşme ki eyi daχı söylesen χalḳ yavuza ḥaml ider. TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
söyleşdiler fısıl fısıl TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
fıs فص: Gizli lakırdı. fıs geçmek, fıslamak, fıs fıs etmek

onom alçak volümle konuşma sesi

Benzer sözcükler: fısıl, fısıl fısıl, fısıldamak, fısıldaşmak, fısıltı, fısır, fısır fısır, fısırdamak, fısırtı, fıslamak

Bu maddeye gönderenler: fosur


25.05.2015
fısk

Ar fisḳ فسق z [#fsḳ fiˁl msd.] suç, ahlaksızlık Ar fasaḳa فَسَقَ zsuç işledi ≈ Aram pəsaḳh פְּסַק z [#psḳ] 1. kesme, yarma, 2. yargılama

fıskiye

onom fıs/fış su püskürme sesi +īya(t)1

fıstık

Ar fustuḳ فستق zfıstık OFa pistak a.a.

fış

onom su püskürme sesi, ipek kumaş sesi

fışkı

Yun fúski φούσκη zdışkı << EYun phýskē φύσκη z1. kabartı, şişkin şey, 2. kalın barsaktan yapılan sucuk, bumbar EYun physáō φυσάω zşişirmek, kabartmak EYun phýō φύω zşişmek, kabarmak