fışkır|mak

fısk

Ar fisḳ فسق z [#fsḳ fiˁl msd.] suç, ahlaksızlık Ar fasaḳa فَسَقَ zsuç işledi ≈ Aram pəsaḳh פְּסַק z [#psḳ] 1. kesme, yarma, 2. yargılama

fıskiye

onom fıs/fış su püskürme sesi +īya(t)1

fıstık

Ar fustuḳ فستق zfıstık OFa pistak a.a.

fış

onom su püskürme sesi, ipek kumaş sesi

fışkı

Yun fúski φούσκη zdışkı << EYun phýskē φύσκη z1. kabartı, şişkin şey, 2. kalın barsaktan yapılan sucuk, bumbar EYun physáō φυσάω zşişirmek, kabartmak EYun phýō φύω zşişmek, kabarmak

fışkır|mak

TTü: [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
Oğlancıklar su çımkırındıkları fıskırık ki su serpdürürler. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
fışkırtmak: sıkıp feveran ettirmek. Fışkırık: suyu alıp fırlatan alet.

onom fış su püskürme veya köpürme sesi +kIr-

 fış

Benzer sözcükler: fışkır, fışkırtmak


17.12.2014
fıtık

Ar fitḳ فتق z [#ftḳ fiˁl msd.] yırtık, sökük, yarılma Ar fataḳa فتق zdikiş söküldü, yarıldı

fıtrat

Ar fiṭra(t) فطرة z [#fṭr fiˁla(t) mr.] 1. yaradılış, karakter, doğa, 2. oruç açma, iftar etme Ar faṭara فطر z1. yardı, 2. yarattı, doğurdu, 3. oruç açtı ≈ İbr/Aram pāṭar פטר zaçma, yarma, çözme, serbest kılma

fıttır|mak

<? onom fırt

fıydır|mak

onom fır/fıy uçma sesi

fi

Ar فى z-de, içinde (edat)