fışkı

fıs

"alçak volümle konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

fısk

Arapça fsḳ kökünden gelen fisḳ فسق z "suç, ahlaksızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaḳa فَسَقَ z "suç işledi" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice psḳ kökünden gelen pəsaḳh פְּסַק z "1. kesme, yarma, 2. yargılama" sözcüğü ile eş kökenlidir.

fıskiye

fıs veya fış "su püskürme sesi" ses yansımalı sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

fıstık

Arapça fustuḳ فستق z "fıstık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen pistak sözcüğünden alıntıdır.

fış

"su püskürme sesi, ipek kumaş sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

fışkı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
fuschí [fıski]: litame [dışkı] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fişki seu fişkı: gübre.

Köken

Yeni Yunanca fúski φούσκη z "dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phýskē φύσκη z "1. kabartı, şişkin şey, 2. kalın barsaktan yapılan sucuk, bumbar" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca physáō φυσάω z "şişirmek, kabartmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phýō φύω z "şişmek, kabarmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fizi(o)+ maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

amfizem


06.09.2017
fışkır|mak

fış "su püskürme veya köpürme sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

fıtık

Arapça ftḳ kökünden gelen fitḳ فتق z "yırtık, sökük, yarılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḳa فتق z "dikiş söküldü, yarıldı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

fıtrat

Arapça fṭr kökünden gelen fiṭra(t) فطرة z "1. yaradılış, karakter, doğa, 2. oruç açma, iftar etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭara فطر z "1. yardı, 2. yarattı, doğurdu, 3. oruç açtı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice pāṭar פטר z "açma, yarma, çözme, serbest kılma" fiili ile eş kökenlidir.

fıttır|mak

fırt ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

fıydır|mak

fır veya fıy "uçma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.