füru

führer

Almanca Führer "sürücü, önder, lider" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca führen "sürmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Almanca fahren fiili ile eş kökenlidir.

füme

Fransızca fumé "1. tütsülenmiş, dumanlı, 2. duman rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fumatus "dumanlanmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fumare "tütmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰuh₂-mó-s (*dʰū-mó-s) "duman" biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰewh₂- (*dʰew-) "tütmek" kökünden türetilmiştir.

füniküler

Fransızca funiculaire "telle işleyen şey, kablolu tren, teleferik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince funiculus "ince ip, tel" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince funis "ip, halat, kablo" sözcüğünün küçültme halidir.

fünun

Arapça fnn kökünden gelen funūn فنون z "fenler, teknikler, hileler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fann فنّ z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

fünye

İtalyanca fune "urgan, fitil" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen funis sözcüğünden evrilmiştir.

füru
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
Ve tarīkat uṣūlında ve şerīˁat furūˁında refıˁ derecesi var-ıdı. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fürūˁ: Ramus arboris. Usitat. effectus, productum, descendens, ut filius respectu patris, ramus respectu arboris.

Köken

Arapça frˁ kökünden gelen furūˁ فُروع z "dallar, bir atadan gelen altsoy, bir ilkeye bağlı detaylar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farˁ فَرْع z "dal" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça faraˁa فَرَعَ z "dallandı, budaklandı" fiilinin tekilidir.

Benzer sözcükler

füruat, usul ve füru

Bu maddeye gönderenler

feri, teferruat


21.09.2017
+füruş

Farsça furūş فروش z "satan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça furūχtan, furūş فروختن z "satmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça frawaχş- "satmak" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 158)

füsun

Farsça fusūn veya afsūn فسون/أفسون z "büyü, göz boyama" sözcüğünden alıntıdır.

fütuhat

Arapça ftḥ kökünden gelen futūḥ فتوح z "fetihler, açılımlar" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fatḥ فتح z "fetih" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

fütur

Arapça ftr kökünden gelen futūr فتور z "tembellik, gevşeme, bezginlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, dindi, eylem haline ara verdi, (su) ılındı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

fütürizm

Fransızca futurisme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca futurismo "modern sanatta bir akım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 Filippo Tommaso Marinetti, İt. şair (1876-1944).) Bu sözcük İtalyanca futuro "gelecek, istikbal" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince futurus "olacak olan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰúH-t- (*bʰū́-t-) "olacak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "olmak, oluşmak, yetişmek" kökünden türetilmiştir.