führer

futbol

İngilizce football "ayaktopu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce foot "ayak" ve İngilizce ball "top" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca balle "top" sözcüğünden alıntıdır. )

fuzuli

Arapça fuḍūlī فضولى z "haddini aşan, fazlalık, gereksiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fḍl kökünden gelen fuḍūl فضول z "lüzümsuz, artık, fazla şey veya söz" sözcüğünün nisbet halidir.

fücceten

Arapça fucāˀatan فجأتاً z "birdenbire, aniden" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fcA kökünden gelen facāˀa(t) فجاءة z "aniden gelen şey, basma, baskın" sözcüğünün zarfıdır.

fücur

Arapça fcr kökünden gelen fucūr فجور z "ahlâksızlık, fuhuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice phəgar, phagrā פגרא z "beden, gövde, et, cinsellik" sözcüğünden alıntıdır.

füg

Fransızca fugue "müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fuga "1. kaçış, kaçma, 2. müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fuga "kaçış" sözcüğünden evrilmiştir.

führer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Bugünkü Almanya, her hayat şubesine bir kılavuz (Führer) tayin etmiştir.

Köken

Almanca Führer "sürücü, önder, lider" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca führen "sürmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Almanca fahren fiili ile eş kökenlidir.


19.08.2017
füme

Fransızca fumé "1. tütsülenmiş, dumanlı, 2. duman rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fumatus "dumanlanmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fumare "tütmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰuh₂-mó-s (*dʰū-mó-s) "duman" biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰewh₂- (*dʰew-) "tütmek" kökünden türetilmiştir.

füniküler

Fransızca funiculaire "telle işleyen şey, kablolu tren, teleferik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince funiculus "ince ip, tel" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince funis "ip, halat, kablo" sözcüğünün küçültme halidir.

fünun

Arapça fnn kökünden gelen funūn فنون z "fenler, teknikler, hileler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fann فنّ z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

fünye

İtalyanca fune "urgan, fitil" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen funis sözcüğünden evrilmiştir.

füru

Arapça frˁ kökünden gelen furūˁ فُروع z "dallar, bir atadan gelen altsoy, bir ilkeye bağlı detaylar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farˁ فَرْع z "dal" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça faraˁa فَرَعَ z "dallandı, budaklandı" fiilinin tekilidir.