ezcümle

ez+

Fa az ayrılma ve uzaklaşma edatı, ismin +den halini oluşturan edat << OFa ac/az a.a. ≈ Ave haça- a.a. (≈ Sans sáça- a.a. )

ez|mek

<< ETü éz- çizmek, sıyrık veya yarık açmak

eza

Ar aḏā أذَى z [#Aḏy faˁāl msd.] rahatsızlık, eziyet Ar aḏā أذَا zrahatsız oldu, eziyet çekti

ezan

Ar aḏān أذان z [#Aḏn faˁāl msd.] duyurma, anons, özellikle namaza çağrı Ar aḏina أذن zkulak verdi Ar uḏn kulak

ezber

Fa az bar/az barm أز بر/برم zhafızadan § Fa az -den (ayrılma edatı) Fa barm برم zhafıza, hıfz

ezcümle

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ez īn cümle: Ex his omnibus [bu cümleden, bütün bundan]

Fa az cumle أز جملة zbütünüyle, toplu olarak § Fa az -den (ayrılma edatı) Ar cumla(t) جملة zbütün

 ez+, cümle


14.11.2019
ezel

Ar azal أزل z [#Azl faˁal ] sonsuz geçmiş Aram azal אַזַל z [#Azl] 1. geçmek, gitmek, 2. ölmek (Kaynak: Jastrow sf. 37.)

ezgi

<? TTü ez- +gU

eziyet

Ar aḏiya(t) أذيّة z [#Aḏy faˁla(t) msd.] rahatsız eden şey, zahmet Ar aḏā أذَا zrahatsız oldu, eziyet çekti

ezkaza

Fa az ḳażā از قضا zkazadan (dolayı), kazara § Fa az -den (ayrılma edatı) Ar ḳaḍāˀ قضاء z

ezoterik

Fr ésotérique İng esoteric batıni, gizli ilimlere ait EYun esōterikós εσωτερικός ziçsel, batıni EYun esōtéron εσωτέρον ziçeride olan +ik° EYun ésō έσω ziç, içeri