eytişim

eyer

<< ETü eder hayvan sırtlığı, eyer

eyle|mek

<< ETü edle- işlemek, yarar hale getirmek ETü éd/ed işlenmiş şey, yarar şey +lA- ETü *ert ETü er- olmak

eylem

TTü eyle- +Im

eylül

Ar aylūl أيلول zRumi takvimin yedinci ayı Aram ˀelūl אלול zArami/Süryani takviminin altıncı ayı ≈ Akad elūlu/elūnu hasat festivali, bu festivalin yapıldığı ay

eytam

Ar aytām أىتام z [#ytm afˁāl çoğ.] yetimler Ar yatīm [t.] yetim

eytişim

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
eytişim = Cedel = Dialectique (isim); eytişimsel = Cedele müteallik = Dialectique (sıfat)

TTü eyit-/eyt- söylemek +Iş- ETü ay- a.a. +It- << ETü *ad- ayrılmak, seçmek

 ayır-

Not: "Söylemek" anlamında aytmak/eytmek TTü yoğun olarak kullanılan bir fiil iken 16. yy'dan itibaren yazı dilinden düşmüştür. Dil Devrimi döneminde türetilen eytişim sözcüğü, Yun dialektikē "karşılıklı söyleşme, karşıt akıl-yürütme" teriminin literal çevirisidir.

Benzer sözcükler: eytişimsel, eytişimsel özdekçilik


04.10.2017
eyvah

Fa ay-vāh/ā-vāh أيواه/آواه zteessüf ünlemi

eyvallah

<< TTü eyi vallahi

eyvan

Ar aywān أيوان zbüyük kapı, eşik, (mec.) saray OFa āywan a.a. (Kaynak: D-M sf. 6)

eyyam

Ar ayyām أيّام z [#ywm afˁāl çoğ.] günler Ar yawm يَوْم z [t.] gün

eyyorla|mak

<? TTü eyi yorumla-